Výběr kola

MWC151130 - konečné výsledky ze dne 30/11/15

Aktualizováno 4/12/15 v 07:51 UTC.

Výsledky jednotlivých kategorií   |   Statistiky   |   Soapbox   |   Nekorektní deníky   |   Referenční tabulka (místo error logu)

MWC151130 - Přehled zpracovaných deníků

V závorkách je uveden počet deklarovaných QSO

Řazeno podle značek:

DF6RI (20), DJ3NJ (20), DK2FG (63), DL2ZA (36), DL9NBJ (61), EU8F (24), G4OGB (15), HG1G (48), OK1AY (44), OK1DAR (16), OK1DOR (41), OK1FGD (32), OK1FHI (45), OK1FKD (25), OK1HDU (37), OK1KA (4), OK1KZ (35), OK1LL (44), OK1NE (27), OK1TN (50), OK2BRQ (13), OK2EA (49), OK2SAR (51), OK2SLS (10), OK2VX (39), OK4AS (6), OM3EE (24), OM3PA (50), OM3WZ (22), OM4SX (36), OM5RM (47), OM8LD (23), SD6M (17), SE5L (16), SF3A (26), SM0Y (26), SM5CSS (39), SP4DNX (33), UT3EK (26), YL2TD (15)

Řazeno podle počtu deklarovaných spojení:

DK2FG (63), DL9NBJ (61), OK2SAR (51), OK1TN (50), OM3PA (50), OK2EA (49), HG1G (48), OM5RM (47), OK1FHI (45), OK1AY (44), OK1LL (44), OK1DOR (41), OK2VX (39), SM5CSS (39), OK1HDU (37), DL2ZA (36), OM4SX (36), OK1KZ (35), SP4DNX (33), OK1FGD (32), OK1NE (27), SF3A (26), SM0Y (26), UT3EK (26), OK1FKD (25), OM3EE (24), EU8F (24), OM8LD (23), OM3WZ (22), DF6RI (20), DJ3NJ (20), SD6M (17), OK1DAR (16), SE5L (16), G4OGB (15), YL2TD (15), OK2BRQ (13), OK2SLS (10), OK4AS (6), OK1KA (4)

Zpracováno 40 deníků

Zpět nahoru

MWC151130 - Výsledky jednotlivých kategorií

Vyberte kategorii (všechny kategorie jsou SINGLE-OP):

40M-CW-LOW40M-CW-QRP80M-CW-LOW80M-CW-QRP80M-MIXED-LOW80M-MIXED-QRPALL-CW-LOWALL-CW-QRP

MWC151130 - Kategorie SO-40M-CW-LOW (počet deníků: 3)

Po-
řadí
Značka Přehled násobičů
(mezisoučty násobičů jsou ve žlutém poli vpravo)
Součet
násobičů
Bodů
(QSO)
Skóre
1
SF3A40M CW:
AB..EFG.IJK.MN..QR.TU..... ..........
14
1422308
2
EU8F40M CW:
A..D.FG..JK.MN.....T...... ..........
9
915135
3
G4OGB40M CW:
A..D..G.IJ..MN....ST...... ..........
9
914126
Šablona násobičů: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789

Zpět na volbu kategorie   |   Referenční tabulka (místo error logu)

MWC151130 - Kategorie SO-40M-CW-QRP (počet deníků: 1)

Po-
řadí
Značka Přehled násobičů
(mezisoučty násobičů jsou ve žlutém poli vpravo)
Součet
násobičů
Bodů
(QSO)
Skóre
1
OK1KA40M CW:
AB...F....K............... ..........
4
4416
Šablona násobičů: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789

Zpět na volbu kategorie   |   Referenční tabulka (místo error logu)

MWC151130 - Kategorie SO-80M-CW-LOW (počet deníků: 11)

Po-
řadí
Značka Přehled násobičů
(mezisoučty násobičů jsou ve žlutém poli vpravo)
Součet
násobičů
Bodů
(QSO)
Skóre
1
OK2SAR80M CW:
A..DEFG.IJKLMNOPQRSTUV.XYZ ..........
22
22501100
2
OK1AY80M CW:
A..DEFG.IJKLMNOPQRSTUV.XYZ ..........
22
2244968
3
OK1LL80M CW:
A..DEFG.IJK.MN..QRSTUV.XYZ ..........
19
1942798
4
OK2VX80M CW:
A..DE.G.IJ.LMNOPQRSTU..XYZ ..........
19
1938722
5
DL2ZA80M CW:
A..DEFG.IJKLMNO..RS.U..XYZ ..........
18
1836648
6
OM4SX80M CW:
A..DEFG.IJ.LMNO.QRS....XYZ ..........
17
1735595
7
SP4DNX80M CW:
A..DE.G.IJK.MN..QRSTUV.XYZ ..........
18
1833594
8
OM3EE80M CW:
A..D.FG.IJ.LMN...RS.UV.XYZ ..........
16
1623368
8
OM8LD80M CW:
A..D.FG.IJ.LMNO..R..UV.XYZ ..........
16
1623368
9
DF6RI80M CW:
A....FG..J.LM.O..RS.U..XYZ ..........
13
1319247
10
OK1DAR80M CW:
A.....G..J..MNO..R.....X.Z ..........
9
915135
Šablona násobičů: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789

Zpět na volbu kategorie   |   Referenční tabulka (místo error logu)

MWC151130 - Kategorie SO-80M-CW-QRP (počet deníků: 1)

Po-
řadí
Značka Přehled násobičů
(mezisoučty násobičů jsou ve žlutém poli vpravo)
Součet
násobičů
Bodů
(QSO)
Skóre
1
OK1FGD80M CW:
A..DEFG.IJ.LMNO.QRSTUV.XYZ ..........
20
2032640
Šablona násobičů: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789

Zpět na volbu kategorie   |   Referenční tabulka (místo error logu)

MWC151130 - Kategorie SO-80M-MIXED-LOW (počet deníků: 1)

Po-
řadí
Značka Přehled násobičů
(mezisoučty násobičů jsou ve žlutém poli vpravo)
Součet
násobičů
Bodů
(QSO)
Skóre
1
OK1KZ80M CW:
80M PH:
A..DEFG.IJ.LMN...RS.U..XYZ ..........
A.................S....... ..........
16
2
1833594
Šablona násobičů: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789

Zpět na volbu kategorie   |   Referenční tabulka (místo error logu)

MWC151130 - Kategorie SO-80M-MIXED-QRP (počet deníků: 2)

Po-
řadí
Značka Přehled násobičů
(mezisoučty násobičů jsou ve žlutém poli vpravo)
Součet
násobičů
Bodů
(QSO)
Skóre
1
OK2SLS80M CW:
80M PH:
A.......I..L.N...RS.U..... ..........
A.................S......Z ..........
7
3
1010100
2
OK4AS80M CW:
80M PH:
...D....I........R........ ..........
A.................S......Z ..........
3
3
6636
Šablona násobičů: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789

Zpět na volbu kategorie   |   Referenční tabulka (místo error logu)

MWC151130 - Kategorie SO-ALL-CW-LOW (počet deníků: 15)

Po-
řadí
Značka Přehled násobičů
(mezisoučty násobičů jsou ve žlutém poli vpravo)
Součet
násobičů
Bodů
(QSO)
Skóre
1
DK2FG40M CW:
80M CW:
A..D.FG..JKLMN....S.....YZ ..........
A..DEFG.IJKLMNO.QRSTUV.XYZ ..........
12
21
33591947
2
DL9NBJ40M CW:
80M CW:
AB...FG..JKLM.....S.....Y. ..........
A..DEFG.IJKLMNO..RS..V.XYZ ..........
10
18
28561568
3
HG1G40M CW:
80M CW:
AB.D..G..JKLM...........Y. ..........
A..DEFG.IJKLMNO.QRSTUV.XYZ ..........
9
21
30471410
4
OM3PA40M CW:
80M CW:
AB.D.FG..J.LMN............ ..........
A..DE.G.IJKLMNOPQRS.UV.XYZ ..........
9
20
29481392
5
OK2EA40M CW:
80M CW:
AB...FG...K.M............. ..........
A..DEFG.IJKLMNOPQRSTUV.XYZ ..........
6
22
28491372
5
OK1TN40M CW:
80M CW:
AB..EFG...K........T...... ..........
A..DEFG.IJKLM.OPQRSTUV.XYZ ..........
7
21
28491372
6
OM5RM40M CW:
80M CW:
AB...FG..J.L.............. ..........
A..DEFG.IJKL.NOPQRSTU..XY. ..........
6
19
25461150
7
OK1FHI40M CW:
80M CW:
AB........K............... ..........
A..DEFG..JKLMN..QRSTUV.XYZ ..........
3
19
2244968
8
OK1DOR40M CW:
80M CW:
A.........K............... ..........
A..DE.G.IJKLMN.PQRSTUV.XYZ ..........
2
20
2241902
9
SM5CSS40M CW:
80M CW:
.B....G..J..M............. ..........
A..DEFG.IJKLMNO..RS....XYZ ..........
4
17
2138798
10
SM0Y40M CW:
80M CW:
......G..J................ ..........
A..D..G.IJ.LMNO..RS.U..XYZ ..........
2
15
1726442
11
DJ3NJ40M CW:
80M CW:
A........J.L.............. ..........
A..D..G.IJ..MNO..RS.U..X.Z ..........
3
13
1619304
12
SD6M40M CW:
80M CW:
.........J................ ..........
A...E.G.IJ.L.....R..U..XYZ ..........
1
11
1216192
13
SE5L40M CW:
80M CW:
A.....G..J..M............. ..........
A.....G..J...N...RS.....Y. ..........
4
7
1115165
14
OK2BRQ40M CW:
80M CW:
A......................... ..........
......G.I..L.N.......V.XY. ..........
1
7
81188
Šablona násobičů: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789

Zpět na volbu kategorie   |   Referenční tabulka (místo error logu)

MWC151130 - Kategorie SO-ALL-CW-QRP (počet deníků: 4)

Po-
řadí
Značka Přehled násobičů
(mezisoučty násobičů jsou ve žlutém poli vpravo)
Součet
násobičů
Bodů
(QSO)
Skóre
1
OK1HDU40M CW:
80M CW:
A......................... ..........
A..DEFG.IJKLMN...RS....XYZ ..........
1
16
1736612
2
UT3EK40M CW:
80M CW:
A.....G.IJ..MN...R........ ..........
A.....G.IJ.LMN...RS.U..XY. ..........
7
12
1926494
3
OK1FKD40M CW:
80M CW:
.....F.................... ..........
A..DE.G.IJ.LMNOP.RS.U..XYZ ..........
1
17
1825450
4
OM3WZ40M CW:
80M CW:
......G................... ..........
...D.FG.IJ.LMNO..R.....XYZ ..........
1
13
1420280
Šablona násobičů: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789

Zpět na volbu kategorie   |   Referenční tabulka (místo error logu)

Zpět nahoru

MWC151130 - Přehled unikátních značek protistanic

V závorkách je uvedeno, kolikrát byla značka nalezena ve všech denících.

DL6LBI (1), DL6NWA (1), LY2FN (2), OK1DZ (1), OK2VK (1), OK3PA (1), OK5SE (1), OM3JA (1), OM4ADJ (1), OM6MS (1), ON4KMB (1), UR4WZZ (1)

V přijatých denících bylo nalezeno celkem 12 značek unikátních stanic. Některé značky mohou být chybné.

MWC151130 - Přehled značek protistanic (včetně unikátních), řazeno podle značek

V závorkách je uvedeno, kolikrát byla značka nalezena ve všech denících.

DF6RI (16), DJ3NJ (19), DK2FG (46), DL2ZA (28), DL6LBI (1), DL6NWA (1), DL9NBJ (48), EU8F (15), G4OGB (11), HG1G (37), LY2FN (2), OK1AIT (9), OK1AY (29), OK1DAM (12), OK1DAR (13), OK1DOR (33), OK1DZ (1), OK1FGD (22), OK1FHI (35), OK1FIG (18), OK1FKD (21), OK1FLT (10), OK1HDU (29), OK1IF (19), OK1JVS (21), OK1JX (13), OK1KA (4), OK1KZ (27), OK1LL (31), OK1MNV (17), OK1NE (23), OK1TN (38), OK1UHQ (14), OK1VLA (3), OK2BRQ (12), OK2EA (36), OK2NAJ (21), OK2NO (23), OK2PP (9), OK2SAR (36), OK2SLS (9), OK2VK (1), OK2VX (26), OK3PA (1), OK4AS (5), OK5MM (14), OK5SA (13), OK5SE (1), OK6OK (3), OM3EE (17), OM3JA (1), OM3PA (40), OM3WZ (19), OM4ADJ (1), OM4ANJ (18), OM4SX (26), OM5RM (37), OM6MS (1), OM7AG (35), OM8LD (17), ON4KMB (1), SD6M (16), SE5L (15), SF3A (17), SM0Y (23), SM5CSS (31), SP4DNX (26), UR4WZZ (1), UT3EK (24), YL2TD (13)

V přijatých denících bylo nalezeno celkem 70 různých značek na pozicích protistanic (včetně unikátních značek). Některé značky mohou být chybné.

Zpět nahoru

MWC151130 - Značky stanic a platná spojení, řazeno podle značek

V závorkách je uveden počet platných spojení.

DF6RI (19), DJ3NJ (19), DK2FG (59), DL2ZA (36), DL9NBJ (56), EU8F (15), G4OGB (14), HG1G (47), OK1AY (44), OK1DAR (15), OK1DOR (41), OK1FGD (32), OK1FHI (44), OK1FKD (25), OK1HDU (36), OK1KA (4), OK1KZ (33), OK1LL (42), OK1NE (0), OK1TN (49), OK2BRQ (11), OK2EA (49), OK2SAR (50), OK2SLS (10), OK2VX (38), OK4AS (6), OM3EE (23), OM3PA (48), OM3WZ (20), OM4SX (35), OM5RM (46), OM8LD (23), SD6M (16), SE5L (15), SF3A (22), SM0Y (26), SM5CSS (38), SP4DNX (33), UT3EK (26), YL2TD (0)

Zpět nahoru

MWC151130 - Značky stanic a platná spojení, řazeno podle počtu platných spojení

V závorkách je uveden počet platných spojení.

DK2FG (59), DL9NBJ (56), OK2SAR (50), OK1TN (49), OK2EA (49), OM3PA (48), HG1G (47), OM5RM (46), OK1AY (44), OK1FHI (44), OK1LL (42), OK1DOR (41), SM5CSS (38), OK2VX (38), OK1HDU (36), DL2ZA (36), OM4SX (35), OK1KZ (33), SP4DNX (33), OK1FGD (32), SM0Y (26), UT3EK (26), OK1FKD (25), OM3EE (23), OM8LD (23), SF3A (22), OM3WZ (20), DF6RI (19), DJ3NJ (19), SD6M (16), SE5L (15), OK1DAR (15), EU8F (15), G4OGB (14), OK2BRQ (11), OK2SLS (10), OK4AS (6), OK1KA (4), YL2TD (0), OK1NE (0)

Ve zpracovaných 40 denících bylo nalezeno celkem 1255 QSO (včetně 49 neplatných). Deníky pro kontrolu nejsou hodnoceny.

Zpět nahoru

MWC151130 - Počet deníků v jednotlivých kategoriích

KategorieDeníků
SO-40M-CW-LOW3
SO-40M-CW-QRP1
SO-40M-MIXED-LOW0
SO-40M-MIXED-QRP0
SO-40M-SSB-LOW0
SO-40M-SSB-QRP0
KategorieDeníků
SO-80M-CW-LOW11
SO-80M-CW-QRP1
SO-80M-MIXED-LOW1
SO-80M-MIXED-QRP2
SO-80M-SSB-LOW0
SO-80M-SSB-QRP0
KategorieDeníků
SO-ALL-CW-LOW15
SO-ALL-CW-QRP4
SO-ALL-MIXED-LOW0
SO-ALL-MIXED-QRP0
SO-ALL-SSB-LOW0
SO-ALL-SSB-QRP0

Počet deníků k vyhodnocení: 40
Deníky pro kontrolu: 2 (OK1NE, YL2TD)
Počet vyhodnocených deníků: 38
Počet opravených deníků: 0
Počet vyřazených deníků: 0

MWC151130 - Nekorektní deníky

Žádné nekorektní deníky nejsou.

Zpět nahoru

MWC151130 - Soapbox

  • Soapbox je určen pro vzájemnou komunikaci mezi účastníky závodu. Pro lepší vzájemné porozumění neváhejte prosím doplnit své texty v jiných jazycích alespoň krátkými anotacemi v angličtině. Děkuji.
  • Pokud možno nepoužívejte národní znaky (diakritiku); správné zobrazení je zaručeno pouze pro znaky ASCII a snad pro UTF-8 (netestováno).
  • Pokud nechcete v soapboxu zobrazit odkaz (link) na nějakou internetovou stránku nebo umístit přechod na nový řádek, vyhněte se prosím používání řídících znaků < (menší než), > (větší než) a : (dvojtečka).
  • Odkaz (link) na stránku s adresou URL umístíte do soapboxu tak, že napíšete <a href='URL'>TEXT</a>, kde URL je adresa stránky, která se má zobrazit a TEXT je libovolný text, který se zobrazí jako požadovaný odkaz (zde např. výsledky aktuálního kola MWC). Často se zde zobrazuje URL.
  • Přechod na nový řádek umístíte do soapboxu tak, že v místě, kde má text přejít na nový řádek napíšete <br>.

DL2ZA:TS 850 S - 2x 19,5m - Doppelzepp - Hühnerleitung
EU8F:73
OK1AY:TS-480SAT, LW41m
OK1HDU:Today bad conditions, especially on 40m. I've made only 1 QSO on 40m band.
OK1KZ:Rig-TRX TS-430S 100W Ant Dipole G5RV
OK1LL:FT897D-100W to FD4 ANT. WX - raining and +8 deg. C. Not so many stations, maybe ops tired after CQWWDX CW contest.
OK1NE:Partially defective FLEX-3000, pwr 35W, double Zepp 2x33m, 7 band vertical
OK1TN:dnes to byla bida obzvlast na 40m asi unava po velkem contestu. OK2EA nezklamal s jeho rychlou CW
OK2BRQ:TS 820 ,ant LW
OK4AS:FT-817 + 2 x 20 m dipol 4 m UP
SM5CSS:Vy bad condx on 40m between OK and SM this evening!!!

Zpět nahoru

MWC151130 - Referenční tabulka (místo error logu)

Referenční tabulka slouží ke zobrazení platných i neplatných spojení.
Zvolte podmínky zobrazení referenční tabulky:

    

MWC151130 - Vyhodnocení deníků

Stanice v kategorii CHECKLOG nejsou uvedeny

ZnačkaQSOProcento
neplatných QSO
celkemplatnýchneplatných
DF6RI201915,00%
DJ3NJ201915,00%
DK2FG635946,35%
DL2ZA363600,00%
DL9NBJ615658,20%
EU8F2415937,50%
G4OGB151416,67%
HG1G484712,08%
OK1AY444400,00%
OK1DAR161516,25%
OK1DOR414100,00%
OK1FGD323200,00%
OK1FHI454412,22%
OK1FKD252500,00%
OK1HDU373612,70%
OK1KA4400,00%
OK1KZ353325,71%
OK1LL444224,55%
OK1NE272700,00%
OK1TN504912,00%
OK2BRQ1311215,38%
OK2EA494900,00%
OK2SAR515011,96%
OK2SLS101000,00%
OK2VX393812,56%
OK4AS6600,00%
OM3EE242314,17%
OM3PA504824,00%
OM3WZ222029,09%
OM4SX363512,78%
OM5RM474612,13%
OM8LD232300,00%
SD6M171615,88%
SE5L161516,25%
SF3A2622415,38%
SM0Y262600,00%
SM5CSS393812,56%
SP4DNX333300,00%
UT3EK262600,00%
YL2TD151416,67%

MWC151130 - Statistický přehled

Počet zpracovaných deníků: 40
Počet spojení (včetně neplatných): 1255, tj. průměr 31,38 spojení na deník
Nalezeno 49 neplatných QSO, tj. průměr 1,23 neplatných QSO na deník (3,90%)

MWC151130 - Konec zobrazení konečných výsledků ze dne 30/11/15

Zpět nahoru

Načteno nebo obnoveno 22/8/2017 v 18:45 UTC tj. 22/8/2017 v 20:45 českého místního času.
Web darovala OK1DMX
Počet přístupů od 10/3/2017. Celkem: Dnes:
© 2013-2017 OK1DMX & OK1NE