Výběr kola

MWC160502 - konečné výsledky ze dne 2/5/16

Aktualizováno 6/5/16 v 06:22 UTC.

Výsledky jednotlivých kategorií   |   Statistiky   |   Soapbox   |   Nekorektní deníky   |   Referenční tabulka (místo error logu)

MWC160502 - Přehled zpracovaných deníků

V závorkách je uveden počet deklarovaných QSO

Řazeno podle značek:

DF6RI (42), DJ1YFK (8), DJ3NJ (36), DL0GRH (29), DL2ZA (33), DL5YM (47), DL8AWK (39), DL9NBJ (82), G4OGB (16), HA5CQZ (1), HB9BXE (59), OK1AY (57), OK1DAR (20), OK1DOR (60), OK1FGD (48), OK1FKD (48), OK1FMG (69), OK1IEC (13), OK1IF (56), OK1ITK (26), OK1JVS (33), OK1KA (19), OK1LL (48), OK1MSP (61), OK1NE (62), OK1TN (71), OK2ABU (30), OK2BDF (38), OK2BJK (41), OK2BRQ (34), OK2EA (80), OK2SAR (57), OK2SLS (47), OK2VX (50), OK4AS (19), OK5M (71), OK5OO (61), OK5WF (48), OK6DJ (25), OM3EE (33), OM3PA (83), OM3WZ (41), OM4JD (45), OM5RM (76), OM7AG (68), OM8FF (43), PA3DBS (33), SE4E (49), SE5L (30), SM5CSS (52), SM5S (22), SP2MW (41), UT3EK (32)

Řazeno podle počtu deklarovaných spojení:

OM3PA (83), DL9NBJ (82), OK2EA (80), OM5RM (76), OK1TN (71), OK5M (71), OK1FMG (69), OM7AG (68), OK1NE (62), OK5OO (61), OK1MSP (61), OK1DOR (60), HB9BXE (59), OK2SAR (57), OK1AY (57), OK1IF (56), SM5CSS (52), OK2VX (50), SE4E (49), OK5WF (48), OK1FGD (48), OK1LL (48), OK1FKD (48), DL5YM (47), OK2SLS (47), OM4JD (45), OM8FF (43), DF6RI (42), OK2BJK (41), OM3WZ (41), SP2MW (41), DL8AWK (39), OK2BDF (38), DJ3NJ (36), OK2BRQ (34), DL2ZA (33), OK1JVS (33), PA3DBS (33), OM3EE (33), UT3EK (32), SE5L (30), OK2ABU (30), DL0GRH (29), OK1ITK (26), OK6DJ (25), SM5S (22), OK1DAR (20), OK1KA (19), OK4AS (19), G4OGB (16), OK1IEC (13), DJ1YFK (8), HA5CQZ (1)

Zpracováno 53 deníků

Zpět nahoru

MWC160502 - Výsledky jednotlivých kategorií

Vyberte kategorii (všechny kategorie jsou SINGLE-OP):

40M-CW-LOW40M-CW-QRP80M-CW-LOW80M-CW-QRP80M-MIXED-QRPALL-CW-LOWALL-CW-QRPALL-MIXED-QRP

MWC160502 - Kategorie SO-40M-CW-LOW (počet deníků: 4)

Po-
řadí
Značka Přehled násobičů
(mezisoučty násobičů jsou ve žlutém poli vpravo)
Součet
násobičů
Bodů
(QSO)
Skóre
1
DL0GRH40M CW:
ABCDE.G.IJKLMNOP.RS...W... ..........
17
1728476
2
G4OGB40M CW:
A.....GHI.K.MNOP.RS....... ..........
11
1114154
3
OK1IEC40M CW:
A...E..H.J...N.P.RS....... ..........
8
81080
4
DJ1YFK40M CW:
...DE....J..MNOP..S....... ..........
8
8864
Šablona násobičů: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789

Zpět na volbu kategorie   |   Referenční tabulka (místo error logu)

MWC160502 - Kategorie SO-40M-CW-QRP (počet deníků: 1)

Po-
řadí
Značka Přehled násobičů
(mezisoučty násobičů jsou ve žlutém poli vpravo)
Součet
násobičů
Bodů
(QSO)
Skóre
1
OK1KA40M CW:
A...E.GHIJ.LMN.P..S...W... ..........
12
1217204
Šablona násobičů: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789

Zpět na volbu kategorie   |   Referenční tabulka (místo error logu)

MWC160502 - Kategorie SO-80M-CW-LOW (počet deníků: 17)

Po-
řadí
Značka Přehled násobičů
(mezisoučty násobičů jsou ve žlutém poli vpravo)
Součet
násobičů
Bodů
(QSO)
Skóre
1
OK2SAR80M CW:
A..DEFGH.JKLMNOPQRSTU.WXYZ ..........
22
22571254
2
OK1AY80M CW:
A..DEFG.IJKLMNOPQRSTU.WX.Z ..........
21
21571197
3
OK2VX80M CW:
A..DEFG.IJKLMNOPQRSTU.W.YZ ..........
21
21481008
4
OK1LL80M CW:
A..DEFG.IJK.MN.PQRS.UVWXYZ ..........
20
2047940
5
DL5YM80M CW:
A..DEFG.IJKLMNOPQRS...WXYZ ..........
20
2045900
6
OM4JD80M CW:
A..DEFG..JKLMNOPQRS.UVW.YZ ..........
20
2044880
7
OM8FF80M CW:
A..DEFG.IJKLMN.PQRS.U.WXYZ ..........
20
2040800
8
SP2MW80M CW:
A..DEFG..JKLMNOPQRS.U.WXYZ ..........
20
2037740
8
OK2BJK80M CW:
A..DEFG..JK.MN.PQRSTUVWXYZ ..........
20
2037740
9
OK1JVS80M CW:
A..DEFG..JKLMNOPQRS.UVWXY. ..........
20
2033660
9
DL2ZA80M CW:
A..DEFG..JKLMNOPQRS.UVW.YZ ..........
20
2033660
10
OM3EE80M CW:
A..DEFG..JKLMNOPQRS..VWXYZ ..........
20
2032640
11
OK2BRQ80M CW:
A..DEFG...KLMNOPQRS.UV.XYZ ..........
19
1933627
12
OK2ABU80M CW:
A..DEFG..JKLMN..QRS...WXYZ ..........
17
1729493
13
OK6DJ80M CW:
A..DEF...JKLMNO.QRS...W.YZ ..........
16
1624384
14
OK1DAR80M CW:
A..DEFG..JKLM..PQ.S.U..XY. ..........
15
1519285
15
HA5CQZ80M CW:
.......................X.. ..........
1
111
Šablona násobičů: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789

Zpět na volbu kategorie   |   Referenční tabulka (místo error logu)

MWC160502 - Kategorie SO-80M-CW-QRP (počet deníků: 3)

Po-
řadí
Značka Přehled násobičů
(mezisoučty násobičů jsou ve žlutém poli vpravo)
Součet
násobičů
Bodů
(QSO)
Skóre
1
OK5WF80M CW:
A..DEFG..JKLMNOPQRS.UVWXYZ ..........
21
2146966
2
OK1FGD80M CW:
A..DEFG.IJKLMNOPQRS...WXYZ ..........
20
2045900
3
OM3WZ80M CW:
A..DEFG..JKLMNOPQRS.U.WXY. ..........
19
1940760
Šablona násobičů: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789

Zpět na volbu kategorie   |   Referenční tabulka (místo error logu)

MWC160502 - Kategorie SO-80M-MIXED-QRP (počet deníků: 2)

Po-
řadí
Značka Přehled násobičů
(mezisoučty násobičů jsou ve žlutém poli vpravo)
Součet
násobičů
Bodů
(QSO)
Skóre
1
OK2SLS80M CW:
80M PH:
A..DEFG.IJKLMNOPQRSTUV.XYZ ..........
A.................S....... ..........
22
2
24451080
2
OK4AS80M CW:
80M PH:
...D..G...KLMN...RS.UV.XY. ..........
A.................S....... ..........
12
2
1417238
Šablona násobičů: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789

Zpět na volbu kategorie   |   Referenční tabulka (místo error logu)

MWC160502 - Kategorie SO-ALL-CW-LOW (počet deníků: 21)

Po-
řadí
Značka Přehled násobičů
(mezisoučty násobičů jsou ve žlutém poli vpravo)
Součet
násobičů
Bodů
(QSO)
Skóre
1
OM3PA40M CW:
80M CW:
ABCDEFGHIJKLMNOP.RS...W... ..........
A..DEFG..JKLMNOPQRS..VWXYZ ..........
19
20
39813159
2
OK2EA40M CW:
80M CW:
ABCDE.GHIJK.MNOP.RS....... ..........
A..DEFG.IJKLMNOPQRSTUVWXYZ ..........
16
23
39793081
3
DL9NBJ40M CW:
80M CW:
A.C.E.GHIJKLMNOP.RS...W... ..........
A..DEFG.IJKLMNOPQRS.U.WXYZ ..........
16
21
37792923
4
OM5RM40M CW:
80M CW:
AB.DEFGHIJKLMNOP.RS...W... ..........
A..DEFG.IJKLMNOPQRS..VWXYZ ..........
18
21
39732847
5
OK1TN40M CW:
80M CW:
ABC.EFGHIJKLMNO..RS...W... ..........
A..DEFG..JKLMNOPQRSTUVWXYZ ..........
17
22
39712769
6
OM7AG40M CW:
80M CW:
AB.DEFGHIJKLMN.P.RS...W... ..........
A..DEFG..JKLMNOPQRS..VW.YZ ..........
17
19
36652340
7
OK5M40M CW:
80M CW:
A...E.G.IJKLMNOP.RS....... ..........
A..DEFG.IJKLMNOPQRS..VWXYZ ..........
13
21
34682312
8
OK1FMG40M CW:
80M CW:
A..DE.G.IJKLMNOP.RS....... ..........
A..DEF..IJKLMNOPQRS.U..XYZ ..........
14
19
33622046
9
OK1MSP40M CW:
80M CW:
ABCDE.GHIJKLMNOP.RS....... ..........
A..DEFG..JKLMNO.QRS..VWXY. ..........
17
18
35582030
10
OK5OO40M CW:
80M CW:
AB..E.GHIJKLMN.P.RS...W... ..........
A..DEFG.IJ..MNOP.RST.VWXYZ ..........
15
19
34581972
11
OK1NE40M CW:
80M CW:
A.C.E.G..JKLMNOP..S...W... ..........
A..DEFG..JKLMNO.QRS...WXYZ ..........
13
18
31611891
12
HB9BXE40M CW:
80M CW:
A..DEFGH.JK.MNOP.R........ ..........
A..DEFG..JKLMNOP.RS.U.WXYZ ..........
13
19
32561792
13
OK1DOR40M CW:
80M CW:
ABC.E.GHIJ..MNOP..S....... ..........
A..DEFG.IJKLMN..QRS...W.YZ ..........
13
17
30591770
14
SM5CSS40M CW:
80M CW:
AB.DEFGHIJK.MNOP.RS....... ..........
A...E.G..J.LMNO.QRS...WXY. ..........
16
14
30511530
15
SE4E40M CW:
80M CW:
A..D.FGH.JKLMNOP.RS....... ..........
A..D.FG....LMNOP.RS.U.WXY. ..........
14
15
29471363
16
DF6RI40M CW:
80M CW:
AB....GH.J.LMNOP.RS....... ..........
A..D.FG..J.LM.O.QRS..VWXY. ..........
12
15
27411107
17
DJ3NJ40M CW:
80M CW:
A...E.GH.JKLMNOP.RS...W... ..........
A..DE.G..JK.MN.P.R......Y. ..........
14
11
2536900
18
PA3DBS40M CW:
80M CW:
A.CDEFG..JKLMNOP.RST..W... ..........
.....F...J................ ..........
17
2
1928532
19
SE5L40M CW:
80M CW:
A..DE.GHIJK.MNOP..S....... ..........
....E....J..M....RS....... ..........
13
5
1828504
20
OK1ITK40M CW:
80M CW:
A...E.G.....MN........W... ..........
A..D..G..JKLMN..QR......Y. ..........
6
11
1722374
21
SM5S40M CW:
80M CW:
A...E.GHIJ..M.OP.......... ..........
....E......LM.....S....... ..........
9
4
1316208
Šablona násobičů: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789

Zpět na volbu kategorie   |   Referenční tabulka (místo error logu)

MWC160502 - Kategorie SO-ALL-CW-QRP (počet deníků: 4)

Po-
řadí
Značka Přehled násobičů
(mezisoučty násobičů jsou ve žlutém poli vpravo)
Součet
násobičů
Bodů
(QSO)
Skóre
1
OK1IF40M CW:
80M CW:
A...E.G...K.MN....S....... ..........
A..DEFG..JKLMNOPQRS.U.WXYZ ..........
7
20
27561512
2
OK1FKD40M CW:
80M CW:
A...E.GH..KLMN.P..S....... ..........
A..DEFG..JKLMNOPQRST..WXY. ..........
10
19
29461334
3
DL8AWK40M CW:
80M CW:
AB..E.GH....MN.P..S....... ..........
A..DEFG..J.LMN.P.RS..V..Y. ..........
9
14
2338874
4
UT3EK40M CW:
80M CW:
A...EFGH.J..MNOP..S....... ..........
A....F......MNO.......WX.. ..........
11
7
1828504
Šablona násobičů: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789

Zpět na volbu kategorie   |   Referenční tabulka (místo error logu)

MWC160502 - Kategorie SO-ALL-MIXED-QRP (počet deníků: 1)

Po-
řadí
Značka Přehled násobičů
(mezisoučty násobičů jsou ve žlutém poli vpravo)
Součet
násobičů
Bodů
(QSO)
Skóre
1
OK2BDF40M CW:
40M PH:
80M CW:
80M PH:
.......................... ..........
.......................... ..........
A..DEFG.I.KLMNOPQR..UV.XYZ ..........
A......................... ..........
0
0
19
1
2035700
Šablona násobičů: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789

Zpět na volbu kategorie   |   Referenční tabulka (místo error logu)

Zpět nahoru

MWC160502 - Přehled unikátních značek protistanic

V závorkách je uvedeno, kolikrát byla značka nalezena ve všech denících.

0K1LL (1), 0K2LF (1), 0K5SA (1), DF6FI (1), DL5MY (1), DL6NBJ (1), DL9DST (1), HB9BX (1), OK1ABC (1), OK1DSP (1), OK1FM (1), OK1IK (1), OK1USQ (1), OK1XX (1), OK2LFO (1), OK2MW (1), OK3EE (1), OK5OK (1), OK5OM (1), OM4RM (1), OM5PA (1), UA3EK (1), UR6EA (1), UT2EK (1)

V přijatých denících bylo nalezeno celkem 24 značek unikátních stanic. Některé značky mohou být chybné.

MWC160502 - Přehled značek protistanic (včetně unikátních), řazeno podle značek

V závorkách je uvedeno, kolikrát byla značka nalezena ve všech denících.

0K1LL (1), 0K2LF (1), 0K5SA (1), DF6FI (1), DF6RI (32), DJ1YFK (7), DJ3NJ (30), DL0GRH (21), DL1NKS (21), DL2ZA (24), DL5MY (1), DL5YM (38), DL6NBJ (1), DL8AWK (30), DL9DST (1), DL9JBN (6), DL9NBJ (64), G4OGB (14), HA5CQZ (1), HB9BX (1), HB9BXE (45), LZ2UW (30), OK1ABC (1), OK1AY (42), OK1DAM (17), OK1DAR (18), OK1DNM (17), OK1DOR (50), OK1DSP (1), OK1EG (4), OK1FGD (39), OK1FIG (22), OK1FKD (38), OK1FLT (10), OK1FM (1), OK1FMG (55), OK1HEH (8), OK1IEC (11), OK1IF (45), OK1IK (1), OK1ITK (22), OK1JVS (26), OK1KA (15), OK1LL (38), OK1MNV (21), OK1MSP (48), OK1NE (50), OK1OFM (33), OK1TN (58), OK1UHQ (20), OK1USQ (1), OK1VLA (3), OK1XX (1), OK2ABU (25), OK2BDF (29), OK2BFN (55), OK2BJK (32), OK2BRQ (27), OK2EA (61), OK2LF (29), OK2LFO (1), OK2MW (1), OK2NO (24), OK2PP (35), OK2SAR (41), OK2SLS (33), OK2VX (37), OK3EE (1), OK4AS (13), OK4RQ (23), OK5IM (62), OK5M (55), OK5OK (1), OK5OM (1), OK5OO (46), OK5SA (22), OK5WF (35), OK6DJ (21), OK6OK (5), OM3BA (13), OM3EE (26), OM3IAG (6), OM3PA (61), OM3WZ (32), OM4JD (34), OM4RM (1), OM5PA (1), OM5RM (60), OM7AG (53), OM8FF (35), PA3DBS (25), RX3AP (8), SE4E (37), SE5L (25), SM5CSS (40), SM5S (18), SP2MW (31), UA3EK (1), UR6EA (1), UT2EK (1), UT3EK (21)

V přijatých denících bylo nalezeno celkem 101 různých značek na pozicích protistanic (včetně unikátních značek). Některé značky mohou být chybné.

Zpět nahoru

MWC160502 - Značky stanic a platná spojení, řazeno podle značek

V závorkách je uveden počet platných spojení.

DF6RI (41), DJ1YFK (8), DJ3NJ (36), DL0GRH (28), DL2ZA (33), DL5YM (45), DL8AWK (38), DL9NBJ (79), G4OGB (14), HA5CQZ (1), HB9BXE (56), OK1AY (57), OK1DAR (19), OK1DOR (59), OK1FGD (45), OK1FKD (46), OK1FMG (62), OK1IEC (10), OK1IF (56), OK1ITK (22), OK1JVS (33), OK1KA (17), OK1LL (47), OK1MSP (58), OK1NE (61), OK1TN (71), OK2ABU (29), OK2BDF (35), OK2BJK (37), OK2BRQ (33), OK2EA (79), OK2SAR (57), OK2SLS (45), OK2VX (48), OK4AS (17), OK5M (68), OK5OO (58), OK5WF (46), OK6DJ (24), OM3EE (32), OM3PA (81), OM3WZ (40), OM4JD (44), OM5RM (73), OM7AG (65), OM8FF (40), PA3DBS (28), SE4E (47), SE5L (28), SM5CSS (51), SM5S (16), SP2MW (37), UT3EK (28)

Zpět nahoru

MWC160502 - Značky stanic a platná spojení, řazeno podle počtu platných spojení

V závorkách je uveden počet platných spojení.

OM3PA (81), DL9NBJ (79), OK2EA (79), OM5RM (73), OK1TN (71), OK5M (68), OM7AG (65), OK1FMG (62), OK1NE (61), OK1DOR (59), OK1MSP (58), OK5OO (58), OK1AY (57), OK2SAR (57), OK1IF (56), HB9BXE (56), SM5CSS (51), OK2VX (48), SE4E (47), OK1LL (47), OK5WF (46), OK1FKD (46), DL5YM (45), OK2SLS (45), OK1FGD (45), OM4JD (44), DF6RI (41), OM8FF (40), OM3WZ (40), DL8AWK (38), SP2MW (37), OK2BJK (37), DJ3NJ (36), OK2BDF (35), OK1JVS (33), OK2BRQ (33), DL2ZA (33), OM3EE (32), OK2ABU (29), UT3EK (28), PA3DBS (28), DL0GRH (28), SE5L (28), OK6DJ (24), OK1ITK (22), OK1DAR (19), OK1KA (17), OK4AS (17), SM5S (16), G4OGB (14), OK1IEC (10), DJ1YFK (8), HA5CQZ (1)

Ve zpracovaných 53 denících bylo nalezeno celkem 2332 QSO (včetně 104 neplatných). Deníky pro kontrolu nejsou hodnoceny.

Zpět nahoru

MWC160502 - Počet deníků v jednotlivých kategoriích

KategorieDeníků
SO-40M-CW-LOW4
SO-40M-CW-QRP1
SO-40M-MIXED-LOW0
SO-40M-MIXED-QRP0
SO-40M-SSB-LOW0
SO-40M-SSB-QRP0
KategorieDeníků
SO-80M-CW-LOW17
SO-80M-CW-QRP3
SO-80M-MIXED-LOW0
SO-80M-MIXED-QRP2
SO-80M-SSB-LOW0
SO-80M-SSB-QRP0
KategorieDeníků
SO-ALL-CW-LOW21
SO-ALL-CW-QRP4
SO-ALL-MIXED-LOW0
SO-ALL-MIXED-QRP1
SO-ALL-SSB-LOW0
SO-ALL-SSB-QRP0

Počet deníků k vyhodnocení: 53
Deníky pro kontrolu: 0
Počet vyhodnocených deníků: 53
Počet opravených deníků: 1
Počet vyřazených deníků: 0

MWC160502 - Nekorektní deníky

        Opravené nebo modifikované deníky:

DL8AWK:Chybná specifikace kategorie CATEGORY POWER:, opraveno na CATEGORY-POWER:. (Opravil vyhodnocovatel.)
Věnujte prosím pozornost zpracování deníků a jeho včasnému odeslání:
  • Poučte se prosím z cizích chyb, uvedených výše.
  • I zdánlivě nepatrná chyba v deníku může značně zpomalit vyhodnocení a ohrozit jeho kvalitu.
  • Nesouhlasíte-li s provedenými opravami, informujte vyhodnocovatele.
  • Výjimečně může být deník převzat i po uzávěrce, ale převzetí pozdě zaslaného deníku je časově náročné i v případě, že je deník převzat pouze pro kontrolu.

Zpět nahoru

MWC160502 - Soapbox

 • Soapbox je určen pro vzájemnou komunikaci mezi účastníky závodu. Pro lepší vzájemné porozumění neváhejte prosím doplnit své texty v jiných jazycích alespoň krátkými anotacemi v angličtině. Děkuji.
 • Pokud možno nepoužívejte národní znaky (diakritiku); správné zobrazení je zaručeno pouze pro znaky ASCII a snad pro UTF-8 (netestováno).
 • Pokud nechcete v soapboxu zobrazit odkaz (link) na nějakou internetovou stránku nebo umístit přechod na nový řádek, vyhněte se prosím používání řídících znaků < (menší než), > (větší než) a : (dvojtečka).
 • Odkaz (link) na stránku s adresou URL umístíte do soapboxu tak, že napíšete <a href='URL'>TEXT</a>, kde URL je adresa stránky, která se má zobrazit a TEXT je libovolný text, který se zobrazí jako požadovaný odkaz (zde např. výsledky aktuálního kola MWC). Často se zde zobrazuje URL.
 • Přechod na nový řádek umístíte do soapboxu tak, že v místě, kde má text přejít na nový řádek napíšete <br>.

DJ1YFK:K2, 10W, Vertical. 4 minutes QRV this time :-)
DL2ZA:TS 850 S - 2x 19,5m - Doppelzepp - Hühnerleitung
DL8AWK:TRX K3 <5 W ANT LW 41m
DL9NBJ:Nice to see new callsigns, mwc is growing
OK1AY:TS-480SAT, LW41m
OK1IF:KX3 5W LW42m Kava Jacobs intensiv
OK1LL:FT897D FD4
OK1MSP:sri Goran (SM5S), on 80 m no copy ur nr, excuse me
OK1NE:100W, antennas: double Zepp 2x33m, 7 band vertical
Coffee Red Eclipse
OK1TN:I would ask SE5L to be somewhere when asked if the mood ever since the frequency is not busy. He made QRM on qso withRA3XA and continue CQ on this frq. Ask the first
OK2BRQ:TS 820 , ant - LW
OK4AS:FT-817 + 2 x 20 m dipol 4 m UP
OK5M:trx FLEX-5000A + DJ console, 100 W, ant PA0FRI, log N1MM+
SM5S:It is hard now to operate on 80 meter from a QTH 500 km north of Stockholm. I heard many OK-stations but they did not hear me. 73 de SM5SIC Göran

Zpět nahoru

MWC160502 - Referenční tabulka (místo error logu)

Referenční tabulka slouží ke zobrazení platných i neplatných spojení.
Zvolte podmínky zobrazení referenční tabulky:

    

MWC160502 - Vyhodnocení deníků

Stanice v kategorii CHECKLOG nejsou uvedeny

ZnačkaQSOProcento
neplatných QSO
celkemplatnýchneplatných
DF6RI424112,38%
DJ1YFK8800,00%
DJ3NJ363600,00%
DL0GRH292813,45%
DL2ZA333300,00%
DL5YM474524,26%
DL8AWK393812,56%
DL9NBJ827933,66%
G4OGB1614212,50%
HA5CQZ1100,00%
HB9BXE595635,08%
OK1AY575700,00%
OK1DAR201915,00%
OK1DOR605911,67%
OK1FGD484536,25%
OK1FKD484624,17%
OK1FMG6962710,14%
OK1IEC1310323,08%
OK1IF565600,00%
OK1ITK2622415,38%
OK1JVS333300,00%
OK1KA1917210,53%
OK1LL484712,08%
OK1MSP615834,92%
OK1NE626111,61%
OK1TN717100,00%
OK2ABU302913,33%
OK2BDF383537,89%
OK2BJK413749,76%
OK2BRQ343312,94%
OK2EA807911,25%
OK2SAR575700,00%
OK2SLS474524,26%
OK2VX504824,00%
OK4AS1917210,53%
OK5M716834,23%
OK5OO615834,92%
OK5WF484624,17%
OK6DJ252414,00%
OM3EE333213,03%
OM3PA838122,41%
OM3WZ414012,44%
OM4JD454412,22%
OM5RM767333,95%
OM7AG686534,41%
OM8FF434036,98%
PA3DBS3328515,15%
SE4E494724,08%
SE5L302826,67%
SM5CSS525111,92%
SM5S2216627,27%
SP2MW413749,76%
UT3EK3228412,50%

MWC160502 - Statistický přehled

Počet zpracovaných deníků: 53
Počet spojení (včetně neplatných): 2332, tj. průměr 44,00 spojení na deník
Nalezeno 104 neplatných QSO, tj. průměr 1,96 neplatných QSO na deník (4,46%)

MWC160502 - Konec zobrazení konečných výsledků ze dne 2/5/16

Zpět nahoru

Načteno nebo obnoveno 18/12/2017 v 22:22 UTC tj. 18/12/2017 v 23:22 českého místního času.
Web darovala OK1DMX
Počet přístupů od 10/3/2017:
© 2013-2017 OK1DMX & OK1NE