Výběr kola

MWC160822 - konečné výsledky ze dne 22/8/16

Aktualizováno 26/8/16 v 04:09 UTC.

Výsledky jednotlivých kategorií   |   Statistiky   |   Soapbox   |   Nekorektní deníky   |   Referenční tabulka (místo error logu)

MWC160822 - Přehled zpracovaných deníků

V závorkách je uveden počet deklarovaných QSO

Řazeno podle značek:

DF6RI (34), DJ1YFK (4), DJ9MH (39), DK2FG (26), EU8F (30), G4OGB (14), HB9BJL (15), OK1DAR (20), OK1DM (39), OK1DOR (50), OK1FGD (38), OK1FMG (41), OK1ITK (17), OK1JVS (29), OK1LL (44), OK1MSP (54), OK1NE (49), OK1SKJ (49), OK2ABU (20), OK2BDF (42), OK2BJK (42), OK2BRQ (33), OK2SAR (48), OK2SLS (8), OK4AS (15), OK5MM (59), OK6DJ (49), OM3BA (17), OM3WZ (31), OM4JD (38), OM5RM (64), OM7AG (52), OM8FF (40), OM8LD (25), PA3DBS (25), SD6M (42), SE4E (48), SF3A (33), SM0Y (37), SM5CSS (46), SM6IQD (40), SP4DNX (48), SP7LIE (50), SP9RI (29)

Řazeno podle počtu deklarovaných spojení:

OM5RM (64), OK5MM (59), OK1MSP (54), OM7AG (52), OK1DOR (50), SP7LIE (50), OK1NE (49), OK1SKJ (49), OK6DJ (49), SP4DNX (48), SE4E (48), OK2SAR (48), SM5CSS (46), OK1LL (44), OK2BDF (42), SD6M (42), OK2BJK (42), OK1FMG (41), OM8FF (40), SM6IQD (40), OK1DM (39), DJ9MH (39), OK1FGD (38), OM4JD (38), SM0Y (37), DF6RI (34), OK2BRQ (33), SF3A (33), OM3WZ (31), EU8F (30), SP9RI (29), OK1JVS (29), DK2FG (26), OM8LD (25), PA3DBS (25), OK2ABU (20), OK1DAR (20), OM3BA (17), OK1ITK (17), OK4AS (15), HB9BJL (15), G4OGB (14), OK2SLS (8), DJ1YFK (4)

Zpracováno 44 deníků

Zpět nahoru

MWC160822 - Výsledky jednotlivých kategorií

Vyberte kategorii (všechny kategorie jsou SINGLE-OP):

40M-CW-LOW80M-CW-LOW80M-CW-QRP80M-MIXED-QRPALL-CW-LOWALL-CW-QRPALL-MIXED-QRP

MWC160822 - Kategorie SO-40M-CW-LOW (počet deníků: 6)

Po-
řadí
Značka Přehled násobičů
(mezisoučty násobičů jsou ve žlutém poli vpravo)
Součet
násobičů
Bodů
(QSO)
Skóre
1
SF3A40M CW:
AB..EFGHIJKLM..PQRST...X.. ..........
17
1730510
2
EU8F40M CW:
A..DE.GHIJKLM..PQRST...XY. ..........
17
1729493
3
DK2FG40M CW:
A..DEFG.IJKLM..PQRS....XY. ..........
16
1625400
4
PA3DBS40M CW:
A...EFG.IJK.M..P..S....... ..........
10
1020200
5
G4OGB40M CW:
A...E.G.....M.....S....XY. ..........
7
71391
6
DJ1YFK40M CW:
A.....G...........S....... ..........
3
3412
Šablona násobičů: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789

Zpět na volbu kategorie   |   Referenční tabulka (místo error logu)

MWC160822 - Kategorie SO-80M-CW-LOW (počet deníků: 14)

Po-
řadí
Značka Přehled násobičů
(mezisoučty násobičů jsou ve žlutém poli vpravo)
Součet
násobičů
Bodů
(QSO)
Skóre
1
OK6DJ80M CW:
A..DEFGHIJKLM.OPQRSTU..XYZ ..........
21
21481008
2
OK2SAR80M CW:
A..DEFGHIJKLM.OPQRSTU..X.Z ..........
20
2045900
3
OK2BJK80M CW:
A..DEFGHIJKLM.OPQRSTU..XYZ ..........
21
2139819
4
OK1LL80M CW:
A..DEFGHIJKLM..PQRS.U..X.Z ..........
18
1842756
5
OM8FF80M CW:
A..DEFG.IJKLM.OPQRST...XYZ ..........
19
1939741
5
OK1FMG80M CW:
A..DEFGHIJKLM.OPQRS.U..X.Z ..........
19
1939741
6
OM4JD80M CW:
A..DEFGH.JKLM.OPQRSTU..XYZ ..........
20
2035700
7
OK1DM80M CW:
A..DEFGHIJKLM..PQRST.....Z ..........
17
1738646
8
OK2BRQ80M CW:
A..DEFG.IJKLM..PQRST...X.Z ..........
17
1732544
9
OK1JVS80M CW:
...DEFGH.JKLM.OPQR..U..X.. ..........
15
1529435
10
OM8LD80M CW:
...DEFG..JKLM.OPQR.......Z ..........
13
1324312
11
OK2ABU80M CW:
...DEFG..JKLM..PQRS......Z ..........
13
1319247
12
OK1DAR80M CW:
...D.FG..JKLM.OPQR..U..... ..........
12
1217204
13
OM3BA80M CW:
...D.FG..JKLM....R.......Z ..........
9
916144
Šablona násobičů: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789

Zpět na volbu kategorie   |   Referenční tabulka (místo error logu)

MWC160822 - Kategorie SO-80M-CW-QRP (počet deníků: 3)

Po-
řadí
Značka Přehled násobičů
(mezisoučty násobičů jsou ve žlutém poli vpravo)
Součet
násobičů
Bodů
(QSO)
Skóre
1
OK1FGD80M CW:
A..DEFGHIJKLM.OPQRST....YZ ..........
19
1938722
2
OM3WZ80M CW:
A..DEFGH.JKLM.O.QRS.U..... ..........
15
1530450
3
OK4AS80M CW:
.....F...JKLM.O..R........ ..........
7
71284
Šablona násobičů: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789

Zpět na volbu kategorie   |   Referenční tabulka (místo error logu)

MWC160822 - Kategorie SO-80M-MIXED-QRP (počet deníků: 1)

Po-
řadí
Značka Přehled násobičů
(mezisoučty násobičů jsou ve žlutém poli vpravo)
Součet
násobičů
Bodů
(QSO)
Skóre
1
OK2SLS80M CW:
80M PH:
....EF....K.M.O..R.......Z ..........
.......................... ..........
7
0
7749
Šablona násobičů: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789

Zpět na volbu kategorie   |   Referenční tabulka (místo error logu)

MWC160822 - Kategorie SO-ALL-CW-LOW (počet deníků: 18)

Po-
řadí
Značka Přehled násobičů
(mezisoučty násobičů jsou ve žlutém poli vpravo)
Součet
násobičů
Bodů
(QSO)
Skóre
1
OM5RM40M CW:
80M CW:
AB..EFG.IJ..M..PQ.S....XY. ..........
A..DEFGHIJKLM.OPQRS....XYZ ..........
13
19
32621984
2
OK5MM40M CW:
80M CW:
AB..EFGH....M...Q.S....XY. ..........
A..DEFG.IJKLM.OPQRS....X.Z ..........
11
17
28571596
3
OK1MSP40M CW:
80M CW:
A...EFGHI...M.....S.....Y. ..........
A..DEFGHIJKLM.O.QRSTU..XY. ..........
9
19
28521456
4
SP7LIE40M CW:
80M CW:
AB.DEFG.I.......Q.ST....Y. ..........
A..DEFG.IJKLM.O.QRSTU..X.Z ..........
11
18
29491421
5
OM7AG40M CW:
80M CW:
AB..EFGHI.K.M..PQ.S.....Y. ..........
A..DEFGHIJKLM..P.RS....X.Z ..........
13
16
29481392
6
SE4E40M CW:
80M CW:
AB..EFGHIJK.M..P.RS....X.. ..........
...DEFGHIJ.LM.OP.RS....XY. ..........
14
15
29461334
6
SP4DNX40M CW:
80M CW:
AB..EFGHI...M...QRS.....Y. ..........
A..DEFGHIJKLM.OPQRS.....Y. ..........
12
17
29461334
7
OK1NE40M CW:
80M CW:
AB.DEFG.....M.....S....... ..........
A..DEFG.IJKLM.OPQRST...XYZ ..........
8
19
27491323
8
SM5CSS40M CW:
80M CW:
AB..EFGHIJK.M..PQRS....X.. ..........
...DEFG..JKLM.OPQR......Y. ..........
15
13
28441232
9
OK1SKJ40M CW:
80M CW:
A...EFG.....M...QRS.....Y. ..........
A..DEFGH.JKLM.OPQRS....X.Z ..........
9
17
26471222
9
OK1DOR40M CW:
80M CW:
A...EFG..J..M.....S....XY. ..........
A..DEFG.IJKLM..PQRS....XYZ ..........
9
17
26471222
10
SD6M40M CW:
80M CW:
AB..EFGHIJK.M..PQRS....X.. ..........
A..DEFG.IJ.LM..P.RS....XY. ..........
15
14
29421218
11
SM0Y40M CW:
80M CW:
AB..EFG.IJK.M..P.R.....X.. ..........
...DEF...JK.M..P.RS....X.. ..........
12
10
2234748
12
DF6RI40M CW:
80M CW:
A...EFG.....M..P..S....XY. ..........
...DEFGH.J.LM.O..R........ ..........
9
10
1931589
13
SP9RI40M CW:
80M CW:
A..D........M.....S....... ..........
...DEFGH.JKLM..PQR.....X.. ..........
4
13
1729493
14
SM6IQD40M CW:
80M CW:
....EFGHI.K.M...Q......... ..........
....E...IJ.LM....RS....XY. ..........
8
9
1727459
15
HB9BJL40M CW:
80M CW:
A....FG................... ..........
....E.GH.J.LM.OP.......... ..........
3
8
1114154
16
OK1ITK40M CW:
80M CW:
A...........M.....S.....Y. ..........
.........J..M.O.....U..... ..........
4
4
81188
Šablona násobičů: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789

Zpět na volbu kategorie   |   Referenční tabulka (místo error logu)

MWC160822 - Kategorie SO-ALL-CW-QRP (počet deníků: 1)

Po-
řadí
Značka Přehled násobičů
(mezisoučty násobičů jsou ve žlutém poli vpravo)
Součet
násobičů
Bodů
(QSO)
Skóre
1
DJ9MH40M CW:
80M CW:
A..DEFG.....M..PQ.S....X.. ..........
A..DEFG.IJKLM.OP.RS....X.Z ..........
10
16
2638988
Šablona násobičů: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789

Zpět na volbu kategorie   |   Referenční tabulka (místo error logu)

MWC160822 - Kategorie SO-ALL-MIXED-QRP (počet deníků: 1)

Po-
řadí
Značka Přehled násobičů
(mezisoučty násobičů jsou ve žlutém poli vpravo)
Součet
násobičů
Bodů
(QSO)
Skóre
1
OK2BDF40M CW:
40M PH:
80M CW:
80M PH:
.......................... ..........
.......................... ..........
A..DEFGHIJKLM.OPQRSTU..X.Z ..........
.......................... ..........
0
0
20
0
2040800
Šablona násobičů: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789

Zpět na volbu kategorie   |   Referenční tabulka (místo error logu)

Zpět nahoru

MWC160822 - Přehled unikátních značek protistanic

V závorkách je uvedeno, kolikrát byla značka nalezena ve všech denících.

0M8FF (1), DJ5EG (1), DL1DUS (1), DL6AAF (2), DL9GDC (2), G3RVM (1), G4OBG (1), O/M8FF (1), OE/DF2IAX (1), OK1DJK (1), OK1FEN (1), OK1USQ (1), OK2BBI (1), OK4AH (1), OK4JD (1), OK5HA (2), OK7AG (1), OM3MZ (1), OM3TBQ (1), OM5FM (1), OM7FT (1), PA3DB (1), S53E (1), S59GI (1), SP5BLI (1)

V přijatých denících bylo nalezeno celkem 25 značek unikátních stanic. Některé značky mohou být chybné.

MWC160822 - Přehled značek protistanic (včetně unikátních), řazeno podle značek

V závorkách je uvedeno, kolikrát byla značka nalezena ve všech denících.

0M8FF (1), DF6RI (30), DJ1PQ (10), DJ1YFK (4), DJ5EG (1), DJ9MH (32), DK2FG (19), DL0AF (5), DL1DUS (1), DL6AAF (2), DL9GDC (2), EU8F (21), G3RVM (1), G4OBG (1), G4OGB (11), HB9BJL (12), I2CZQ (6), O/M8FF (1), OE/DF2IAX (1), OK1DAM (14), OK1DAR (16), OK1DJK (1), OK1DM (28), OK1DNM (24), OK1DOR (39), OK1EG (6), OK1FEN (1), OK1FGD (28), OK1FLT (13), OK1FMG (31), OK1ITK (12), OK1JVS (23), OK1LL (35), OK1MSP (42), OK1NE (39), OK1SKJ (33), OK1UHQ (17), OK1USQ (1), OK2ABU (14), OK2BBI (1), OK2BDF (30), OK2BJK (31), OK2BRQ (24), OK2NAJ (34), OK2NO (27), OK2SAR (36), OK2SLS (6), OK4AH (1), OK4AS (11), OK4JD (1), OK5HA (2), OK5IM (49), OK5MM (43), OK5SA (33), OK6DJ (36), OK6OK (9), OK7AG (1), OK8KM (19), OM3BA (14), OM3CMK (31), OM3KZA (4), OM3MZ (1), OM3TBG (29), OM3TBQ (1), OM3WZ (23), OM4ANJ (19), OM4JD (27), OM5FM (1), OM5RM (48), OM7AG (40), OM7FT (1), OM8FF (27), OM8LD (20), ON6FT (3), PA3DB (1), PA3DBS (17), S53E (1), S59GI (1), SD6M (33), SE4E (40), SF3A (22), SM0Y (29), SM5CSS (37), SM6IQD (28), SP4DNX (39), SP5BLI (1), SP7LIE (38), SP9RI (25)

V přijatých denících bylo nalezeno celkem 88 různých značek na pozicích protistanic (včetně unikátních značek). Některé značky mohou být chybné.

Zpět nahoru

MWC160822 - Značky stanic a platná spojení, řazeno podle značek

V závorkách je uveden počet platných spojení.

DF6RI (31), DJ1YFK (4), DJ9MH (38), DK2FG (25), EU8F (29), G4OGB (13), HB9BJL (14), OK1DAR (17), OK1DM (38), OK1DOR (47), OK1FGD (38), OK1FMG (39), OK1ITK (11), OK1JVS (29), OK1LL (42), OK1MSP (52), OK1NE (49), OK1SKJ (47), OK2ABU (19), OK2BDF (40), OK2BJK (39), OK2BRQ (32), OK2SAR (45), OK2SLS (7), OK4AS (12), OK5MM (57), OK6DJ (48), OM3BA (16), OM3WZ (30), OM4JD (35), OM5RM (62), OM7AG (48), OM8FF (39), OM8LD (24), PA3DBS (20), SD6M (42), SE4E (46), SF3A (30), SM0Y (34), SM5CSS (44), SM6IQD (27), SP4DNX (46), SP7LIE (49), SP9RI (29)

Zpět nahoru

MWC160822 - Značky stanic a platná spojení, řazeno podle počtu platných spojení

V závorkách je uveden počet platných spojení.

OM5RM (62), OK5MM (57), OK1MSP (52), OK1NE (49), SP7LIE (49), OM7AG (48), OK6DJ (48), OK1SKJ (47), OK1DOR (47), SE4E (46), SP4DNX (46), OK2SAR (45), SM5CSS (44), SD6M (42), OK1LL (42), OK2BDF (40), OK1FMG (39), OM8FF (39), OK2BJK (39), OK1FGD (38), OK1DM (38), DJ9MH (38), OM4JD (35), SM0Y (34), OK2BRQ (32), DF6RI (31), SF3A (30), OM3WZ (30), EU8F (29), SP9RI (29), OK1JVS (29), SM6IQD (27), DK2FG (25), OM8LD (24), PA3DBS (20), OK2ABU (19), OK1DAR (17), OM3BA (16), HB9BJL (14), G4OGB (13), OK4AS (12), OK1ITK (11), OK2SLS (7), DJ1YFK (4)

Ve zpracovaných 44 denících bylo nalezeno celkem 1573 QSO (včetně 90 neplatných). Deníky pro kontrolu nejsou hodnoceny.

Zpět nahoru

MWC160822 - Počet deníků v jednotlivých kategoriích

KategorieDeníků
SO-40M-CW-LOW6
SO-40M-CW-QRP0
SO-40M-MIXED-LOW0
SO-40M-MIXED-QRP0
SO-40M-SSB-LOW0
SO-40M-SSB-QRP0
KategorieDeníků
SO-80M-CW-LOW14
SO-80M-CW-QRP3
SO-80M-MIXED-LOW0
SO-80M-MIXED-QRP1
SO-80M-SSB-LOW0
SO-80M-SSB-QRP0
KategorieDeníků
SO-ALL-CW-LOW18
SO-ALL-CW-QRP1
SO-ALL-MIXED-LOW0
SO-ALL-MIXED-QRP1
SO-ALL-SSB-LOW0
SO-ALL-SSB-QRP0

Počet deníků k vyhodnocení: 44
Deníky pro kontrolu: 0
Počet vyhodnocených deníků: 44
Počet opravených deníků: 0
Počet vyřazených deníků: 0

MWC160822 - Nekorektní deníky

Žádné nekorektní deníky nejsou.

Zpět nahoru

MWC160822 - Soapbox

  • Soapbox je určen pro vzájemnou komunikaci mezi účastníky závodu. Pro lepší vzájemné porozumění neváhejte prosím doplnit své texty v jiných jazycích alespoň krátkými anotacemi v angličtině. Děkuji.
  • Pokud možno nepoužívejte národní znaky (diakritiku); správné zobrazení je zaručeno pouze pro znaky ASCII a snad pro UTF-8 (netestováno).
  • Pokud nechcete v soapboxu zobrazit odkaz (link) na nějakou internetovou stránku nebo umístit přechod na nový řádek, vyhněte se prosím používání řídících znaků < (menší než), > (větší než) a : (dvojtečka).
  • Odkaz (link) na stránku s adresou URL umístíte do soapboxu tak, že napíšete <a href='URL'>TEXT</a>, kde URL je adresa stránky, která se má zobrazit a TEXT je libovolný text, který se zobrazí jako požadovaný odkaz (zde např. výsledky aktuálního kola MWC). Často se zde zobrazuje URL.
  • Přechod na nový řádek umístíte do soapboxu tak, že v místě, kde má text přejít na nový řádek napíšete <br>.

DJ1YFK:K2, 10W, Vertical. Poor condx on 40m.
EU8F:73
G4OGB:I think it was my qso#4 sent his previous qso the same number as he sent me.
OK1DM:TRX IC 756,Ant.Dipol
OK1MSP:Slaba ucast
OK1NE:FLEX-5000, 90W, antennas: double Zepp 2x33m, 7 band vertical.
OK2BRQ:TS 820, ant. - LW
OK4AS:FT-817 (5W) + 2 x 20 m dipol 4 m UP No SSB stns on 80m in contest Too many stns with M in callsign - only a few mults, hi ... Sri to OK2BDF for dupe QSO
OM3BA:tcvr ICOM 735 out 60 Watts ant Random-wire+LCmatchbox

Zpět nahoru

MWC160822 - Referenční tabulka (místo error logu)

Referenční tabulka slouží ke zobrazení platných i neplatných spojení.
Zvolte podmínky zobrazení referenční tabulky:

    

MWC160822 - Vyhodnocení deníků

Stanice v kategorii CHECKLOG nejsou uvedeny

ZnačkaQSOProcento
neplatných QSO
celkemplatnýchneplatných
DF6RI343138,82%
DJ1YFK4400,00%
DJ9MH393812,56%
DK2FG262513,85%
EU8F302913,33%
G4OGB141317,14%
HB9BJL151416,67%
OK1DAR2017315,00%
OK1DM393812,56%
OK1DOR504736,00%
OK1FGD383800,00%
OK1FMG413924,88%
OK1ITK1711635,29%
OK1JVS292900,00%
OK1LL444224,55%
OK1MSP545223,70%
OK1NE494900,00%
OK1SKJ494724,08%
OK2ABU201915,00%
OK2BDF424024,76%
OK2BJK423937,14%
OK2BRQ333213,03%
OK2SAR484536,25%
OK2SLS87112,50%
OK4AS1512320,00%
OK5MM595723,39%
OK6DJ494812,04%
OM3BA171615,88%
OM3WZ313013,23%
OM4JD383537,89%
OM5RM646223,13%
OM7AG524847,69%
OM8FF403912,50%
OM8LD252414,00%
PA3DBS2520520,00%
SD6M424200,00%
SE4E484624,17%
SF3A333039,09%
SM0Y373438,11%
SM5CSS464424,35%
SM6IQD40271332,50%
SP4DNX484624,17%
SP7LIE504912,00%
SP9RI292900,00%

MWC160822 - Statistický přehled

Počet zpracovaných deníků: 44
Počet spojení (včetně neplatných): 1573, tj. průměr 35,75 spojení na deník
Nalezeno 90 neplatných QSO, tj. průměr 2,05 neplatných QSO na deník (5,72%)

MWC160822 - Konec zobrazení konečných výsledků ze dne 22/8/16

Zpět nahoru

Načteno nebo obnoveno 18/12/2017 v 22:28 UTC tj. 18/12/2017 v 23:28 českého místního času.
Web darovala OK1DMX
Počet přístupů od 10/3/2017:
© 2013-2017 OK1DMX & OK1NE