Výběr kola

MWC160919 - konečné výsledky ze dne 19/9/16

Aktualizováno 23/9/16 v 07:10 UTC.

Výsledky jednotlivých kategorií   |   Statistiky   |   Soapbox   |   Nekorektní deníky   |   Referenční tabulka (místo error logu)

MWC160919 - Přehled zpracovaných deníků

V závorkách je uveden počet deklarovaných QSO

Řazeno podle značek:

DF6RI (36), DK2FG (30), DL2ZA (33), DL9NBJ (57), EU8F (31), G4OGB (19), HA5CQZ (5), HB9BXE (56), OK1AY (55), OK1DAR (14), OK1DM (28), OK1DOR (54), OK1FGD (43), OK1FHI (51), OK1FKD (44), OK1FMG (46), OK1HDU (48), OK1IF (47), OK1ITK (35), OK1JVS (31), OK1KA (14), OK1MSP (25), OK1NE (56), OK1SKJ (49), OK1UBA (50), OK2ABU (20), OK2BDF (50), OK2BJK (35), OK2BRQ (31), OK2EA (66), OK2SAR (49), OK2SLS (17), OK2VX (41), OK4AS (14), OK6OK (8), OM3PA (65), OM3WZ (41), OM5RM (66), OM7AG (56), OM8FF (38), PA3DBS (41), SD1A (57), SD6M (56), SE5L (36), SF3A (33), SM0Y (41), SP2MW (47), SP4DNX (48), SP5WA (10), SQ9ETN (25), UT3EK (14)

Řazeno podle počtu deklarovaných spojení:

OK2EA (66), OM5RM (66), OM3PA (65), SD1A (57), DL9NBJ (57), SD6M (56), OK1NE (56), OM7AG (56), HB9BXE (56), OK1AY (55), OK1DOR (54), OK1FHI (51), OK1UBA (50), OK2BDF (50), OK2SAR (49), OK1SKJ (49), OK1HDU (48), SP4DNX (48), OK1IF (47), SP2MW (47), OK1FMG (46), OK1FKD (44), OK1FGD (43), OK2VX (41), PA3DBS (41), OM3WZ (41), SM0Y (41), OM8FF (38), DF6RI (36), SE5L (36), OK1ITK (35), OK2BJK (35), DL2ZA (33), SF3A (33), OK1JVS (31), EU8F (31), OK2BRQ (31), DK2FG (30), OK1DM (28), SQ9ETN (25), OK1MSP (25), OK2ABU (20), G4OGB (19), OK2SLS (17), OK1DAR (14), OK4AS (14), UT3EK (14), OK1KA (14), SP5WA (10), OK6OK (8), HA5CQZ (5)

Zpracováno 51 deníků

Zpět nahoru

MWC160919 - Výsledky jednotlivých kategorií

Vyberte kategorii (všechny kategorie jsou SINGLE-OP):

40M-CW-LOW40M-CW-QRP80M-CW-LOW80M-CW-QRPALL-CW-LOWALL-CW-QRPALL-MIXED-QRP

MWC160919 - Kategorie SO-40M-CW-LOW (počet deníků: 5)

Po-
řadí
Značka Přehled násobičů
(mezisoučty násobičů jsou ve žlutém poli vpravo)
Součet
násobičů
Bodů
(QSO)
Skóre
1
EU8F40M CW:
AB.DE.G.IJKLMN.PQRS.U...YZ ..........
18
1830540
2
SF3A40M CW:
AB..EFG.IJK.MN.PQRS.U..X.Z ..........
17
1731527
3
DK2FG40M CW:
AB..EFG.IJKLMN.P..S.....YZ ..........
15
1526390
4
OK1MSP40M CW:
AB..EFG.IJKLMN..Q.S.....Y. ..........
14
1422308
5
G4OGB40M CW:
A..DEFG.IJKLM..P..S.....Y. ..........
13
1319247
Šablona násobičů: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789

Zpět na volbu kategorie   |   Referenční tabulka (místo error logu)

MWC160919 - Kategorie SO-40M-CW-QRP (počet deníků: 5)

Po-
řadí
Značka Přehled násobičů
(mezisoučty násobičů jsou ve žlutém poli vpravo)
Součet
násobičů
Bodů
(QSO)
Skóre
1
OK2SLS40M CW:
AB..EFG...KLMN.PQ.S.....Y. ..........
13
1317221
2
UT3EK40M CW:
A.....G.I...MN.P..S.....Y. ..........
8
81296
3
OK1KA40M CW:
A....FG.....M..PQ.S.....Y. ..........
8
81080
4
OK6OK40M CW:
A...EFG....LM...........Y. ..........
7
7856
5
HA5CQZ40M CW:
A....FG..J................ ..........
4
4416
Šablona násobičů: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789

Zpět na volbu kategorie   |   Referenční tabulka (místo error logu)

MWC160919 - Kategorie SO-80M-CW-LOW (počet deníků: 15)

Po-
řadí
Značka Přehled násobičů
(mezisoučty násobičů jsou ve žlutém poli vpravo)
Součet
násobičů
Bodů
(QSO)
Skóre
1
OK1AY80M CW:
AB.DEFG.IJKLMNO.QRSTUVWXYZ ..........
23
23541242
2
OK1UBA80M CW:
AB.DEFG.IJK.MNO.QRSTUVWXYZ ..........
22
22491078
2
OK2SAR80M CW:
AB.DEFG.IJKLMNO.QRS.UVWXYZ ..........
22
22491078
3
OK1FMG80M CW:
AB.DEFG.IJK.MNO.QRS.UVWXYZ ..........
21
2145945
4
OK2VX80M CW:
AB.DEFG.IJK.MNO.QRSTU.WXYZ ..........
21
2141861
5
SP2MW80M CW:
AB.D.FG.IJKLMNO.QRS.UV.XYZ ..........
20
2043860
6
OM8FF80M CW:
A..DEFG.IJK.MN..QRS..VWXYZ ..........
18
1838684
7
DL2ZA80M CW:
AB.DEFG.IJKLMNO..R..UVWXYZ ..........
20
2033660
8
OK2BJK80M CW:
AB.D.FG.IJK.MN..QRS.UV.XYZ ..........
18
1834612
9
OK1JVS80M CW:
A..DEFG.IJKLMNO..R..UVWXYZ ..........
19
1931589
10
OK2BRQ80M CW:
AB.D.FG.IJK.MNO..R..UVWXY. ..........
17
1729493
11
OK1DM80M CW:
AB.D.FG..JK.MNO.QRST..WXYZ ..........
18
1825450
12
SQ9ETN80M CW:
A..DEFG..J..M...QRS.U.WXY. ..........
14
1422308
13
OK2ABU80M CW:
A..D.FG..JK.MN..QRS...WXYZ ..........
15
1520300
14
OK1DAR80M CW:
A..DE....JKLMNO..R...V..Y. ..........
12
1213156
Šablona násobičů: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789

Zpět na volbu kategorie   |   Referenční tabulka (místo error logu)

MWC160919 - Kategorie SO-80M-CW-QRP (počet deníků: 4)

Po-
řadí
Značka Přehled násobičů
(mezisoučty násobičů jsou ve žlutém poli vpravo)
Součet
násobičů
Bodů
(QSO)
Skóre
1
OK1IF80M CW:
AB.DEFG.IJK.MNO.QRSTUVWXYZ ..........
22
22461012
2
OK1FGD80M CW:
AB.DEFG.IJK.MN..QRSTU.WXYZ ..........
20
2043860
3
OM3WZ80M CW:
AB.DEFG.IJK.MNO..RS.UVWXY. ..........
19
1937703
4
OK4AS80M CW:
A..D.FG.I...M....R...V.XY. ..........
10
1014140
Šablona násobičů: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789

Zpět na volbu kategorie   |   Referenční tabulka (místo error logu)

MWC160919 - Kategorie SO-ALL-CW-LOW (počet deníků: 20)

Po-
řadí
Značka Přehled násobičů
(mezisoučty násobičů jsou ve žlutém poli vpravo)
Součet
násobičů
Bodů
(QSO)
Skóre
1
OM5RM40M CW:
80M CW:
AB..EFG.IJKLMN.PQ.S.....Y. ..........
AB.DEFG.IJK.MNO.QRS.UVWXYZ ..........
15
21
36652340
2
OM3PA40M CW:
80M CW:
AB..EFG.I.K.MN.PQ.S....... ..........
AB.DEFG.IJK.MNO.QRS.UVWXYZ ..........
12
21
33642112
3
OK2EA40M CW:
80M CW:
AB...FG.IJ.LM...Q.S.U...Y. ..........
AB.DEFG..JKLMN..QR.TUVWXYZ ..........
12
20
32591888
4
DL9NBJ40M CW:
80M CW:
A...EFG.IJ.LMN.P..S....XYZ ..........
A..DEFG.IJKLMNO.QRS.U.WXYZ ..........
14
20
34551870
5
SD6M40M CW:
80M CW:
AB.DEFG.IJK.MN..QRS.U..X.. ..........
A..DEFG.IJ.LMNO..RS.U..XYZ ..........
16
17
33541782
6
OM7AG40M CW:
80M CW:
AB..EFG.I..LM..PQ.S....... ..........
A..DEFG.IJK.MN..QRS.UVWXYZ ..........
11
19
30551650
7
OK1NE40M CW:
80M CW:
AB..EFG.I..LM..P..S.U...Y. ..........
AB.D.FG.IJK.MNO.QRS.U..XYZ ..........
12
18
30531590
8
OK1FHI40M CW:
80M CW:
AB..EF..I.KLM.....S.U...Y. ..........
AB.DEFG.IJ..MN..QRSTU.WXYZ ..........
11
19
30501500
9
HB9BXE40M CW:
80M CW:
A...EFG.IJKLMN.P..S.U..... ..........
AB.D.FG.IJK.MN..QR..U..XYZ ..........
13
16
29511479
10
SD1A40M CW:
80M CW:
A..DEFG.IJK.M..PQRSTU..... ..........
A...EFG.I..LMNO..R..U.W.Y. ..........
15
13
28521456
11
OK1SKJ40M CW:
80M CW:
AB..EFG.IJ..M..P.RS....... ..........
AB.DEFG.IJK.MN..QRS.U.WXYZ ..........
11
19
30481440
12
OK1DOR40M CW:
80M CW:
A....F..IJ.LM............. ..........
AB.DEFG.IJKLMN..QRS.UVWXYZ ..........
6
21
27531431
13
OK1HDU40M CW:
80M CW:
A...EF.....LM.....S.....Y. ..........
AB.DEFG.IJKLMNO.QRS..VWXYZ ..........
7
21
28471316
14
SP4DNX40M CW:
80M CW:
A........J..M............. ..........
AB.DEFG.IJKLMN..QRSTUVWXYZ ..........
3
22
25451125
15
SM0Y40M CW:
80M CW:
AB..EFG.IJK.M..P..S.U..... ..........
A..DEFG....LM....R....WXY. ..........
12
11
2337851
16
PA3DBS40M CW:
80M CW:
A..DEFG.IJKLM..P..S.U...Y. ..........
A...E.G.IJ..M....R..U.W.Y. ..........
14
10
2434816
17
SE5L40M CW:
80M CW:
AB..EFG.IJK.M..PQRS.U..... ..........
A........J..M....RS.U.WXY. ..........
14
9
2334782
18
DF6RI40M CW:
80M CW:
A.....G..J.LM...........Y. ..........
AB.DEFG.IJK.MN...R..UV.XY. ..........
6
16
2235770
19
OK1ITK40M CW:
80M CW:
AB..EF......M.....S....... ..........
A..DEFG..JK.MNO..R..UVWXY. ..........
6
16
2234748
20
SP5WA40M CW:
80M CW:
AB..E.G.I.K.M...........Y. ..........
.......................... ..........
8
0
81080
Šablona násobičů: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789

Zpět na volbu kategorie   |   Referenční tabulka (místo error logu)

MWC160919 - Kategorie SO-ALL-CW-QRP (počet deníků: 1)

Po-
řadí
Značka Přehled násobičů
(mezisoučty násobičů jsou ve žlutém poli vpravo)
Součet
násobičů
Bodů
(QSO)
Skóre
1
OK1FKD40M CW:
80M CW:
AB...F......M.....S....... ..........
AB.DEFG.IJK.MNO.QRS.UVWXYZ ..........
5
21
26441144
Šablona násobičů: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789

Zpět na volbu kategorie   |   Referenční tabulka (místo error logu)

MWC160919 - Kategorie SO-ALL-MIXED-QRP (počet deníků: 1)

Po-
řadí
Značka Přehled násobičů
(mezisoučty násobičů jsou ve žlutém poli vpravo)
Součet
násobičů
Bodů
(QSO)
Skóre
1
OK2BDF40M CW:
40M PH:
80M CW:
80M PH:
A...E.G.I..LM...Q.......Y. ..........
.......................... ..........
AB.DEFG.IJK.M.O.QRS.UVWXYZ ..........
.......................... ..........
8
0
20
0
28471316
Šablona násobičů: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789

Zpět na volbu kategorie   |   Referenční tabulka (místo error logu)

Zpět nahoru

MWC160919 - Přehled unikátních značek protistanic

V závorkách je uvedeno, kolikrát byla značka nalezena ve všech denících.

DF2FG (1), DJ0AJ (1), DK2AG (1), DL0AF (1), DL6AAF (2), DL9DST (2), DL9MBJ (1), G4HOM (2), G4LQF (2), HD1A (1), HM0Y (1), I2ZZF (1), OK1AK (1), OK1FBT (1), OK1NO (1), OK1RP (1), OK2BDB (1), OK2KA (1), OK5M (1), OM3CM (2), OM3WG (2), OM8AL (1), PA2DW (1), SK0Y (1), SM0SVQ (1), SP2IW (1), SP5DNX (1), SQ9E (1), UT/HA5BV (1), UT3EK1 (1)

V přijatých denících bylo nalezeno celkem 30 značek unikátních stanic. Některé značky mohou být chybné.

MWC160919 - Přehled značek protistanic (včetně unikátních), řazeno podle značek

V závorkách je uvedeno, kolikrát byla značka nalezena ve všech denících.

DF2FG (1), DF6RI (30), DF7RG (5), DJ0AJ (1), DJ1PQ (13), DK2AG (1), DK2FG (25), DL0AF (1), DL1NKS (3), DL2ZA (26), DL5YM (34), DL6AAF (2), DL9DST (2), DL9MBJ (1), DL9NBJ (52), EU8F (27), G4HOM (2), G4LQF (2), G4OGB (18), HA5CQZ (5), HB9AFI (11), HB9BXE (48), HD1A (1), HM0Y (1), I2ZZF (1), I2ZZU (4), OE3KAB (26), OK1AK (1), OK1AY (40), OK1DAM (17), OK1DAR (9), OK1DM (21), OK1DNM (16), OK1DOR (43), OK1DZD (6), OK1EG (10), OK1FBT (1), OK1FGD (34), OK1FHI (42), OK1FIG (22), OK1FKD (34), OK1FLT (10), OK1FMG (36), OK1HDU (39), OK1IF (35), OK1ITK (29), OK1JVS (26), OK1JZN (4), OK1KA (8), OK1MNV (25), OK1MSP (20), OK1NE (43), OK1NO (1), OK1RP (1), OK1SKJ (39), OK1UBA (36), OK1UHQ (23), OK2ABU (16), OK2BDB (1), OK2BDF (38), OK2BFN (43), OK2BJK (27), OK2BRQ (24), OK2EA (48), OK2KA (1), OK2NO (23), OK2SAR (36), OK2SLS (13), OK2VX (33), OK4AS (12), OK5M (1), OK6OK (8), OK8KM (15), OM3CM (2), OM3CMK (22), OM3PA (50), OM3WG (2), OM3WZ (30), OM5RM (51), OM7AG (48), OM8AL (1), OM8FF (31), OM8LD (21), PA2DW (1), PA3DBS (36), SD1A (45), SD6M (48), SE5L (33), SF3A (27), SK0Y (1), SM0SVQ (1), SM0Y (34), SP2IW (1), SP2MW (33), SP4DNX (37), SP5DNX (1), SP5WA (9), SQ9E (1), SQ9ETN (20), UT/HA5BV (1), UT/HA5BVG (10), UT3EK (11), UT3EK1 (1)

V přijatých denících bylo nalezeno celkem 103 různých značek na pozicích protistanic (včetně unikátních značek). Některé značky mohou být chybné.

Zpět nahoru

MWC160919 - Značky stanic a platná spojení, řazeno podle značek

V závorkách je uveden počet platných spojení.

DF6RI (35), DK2FG (26), DL2ZA (33), DL9NBJ (55), EU8F (30), G4OGB (19), HA5CQZ (4), HB9BXE (51), OK1AY (54), OK1DAR (13), OK1DM (25), OK1DOR (53), OK1FGD (43), OK1FHI (50), OK1FKD (44), OK1FMG (45), OK1HDU (47), OK1IF (46), OK1ITK (34), OK1JVS (31), OK1KA (10), OK1MSP (22), OK1NE (53), OK1SKJ (48), OK1UBA (49), OK2ABU (20), OK2BDF (47), OK2BJK (34), OK2BRQ (29), OK2EA (59), OK2SAR (49), OK2SLS (17), OK2VX (41), OK4AS (14), OK6OK (8), OM3PA (64), OM3WZ (37), OM5RM (65), OM7AG (55), OM8FF (38), PA3DBS (34), SD1A (52), SD6M (54), SE5L (34), SF3A (31), SM0Y (37), SP2MW (43), SP4DNX (45), SP5WA (10), SQ9ETN (22), UT3EK (12)

Zpět nahoru

MWC160919 - Značky stanic a platná spojení, řazeno podle počtu platných spojení

V závorkách je uveden počet platných spojení.

OM5RM (65), OM3PA (64), OK2EA (59), DL9NBJ (55), OM7AG (55), OK1AY (54), SD6M (54), OK1NE (53), OK1DOR (53), SD1A (52), HB9BXE (51), OK1FHI (50), OK2SAR (49), OK1UBA (49), OK1SKJ (48), OK1HDU (47), OK2BDF (47), OK1IF (46), OK1FMG (45), SP4DNX (45), OK1FKD (44), OK1FGD (43), SP2MW (43), OK2VX (41), OM8FF (38), OM3WZ (37), SM0Y (37), DF6RI (35), OK2BJK (34), PA3DBS (34), SE5L (34), OK1ITK (34), DL2ZA (33), SF3A (31), OK1JVS (31), EU8F (30), OK2BRQ (29), DK2FG (26), OK1DM (25), OK1MSP (22), SQ9ETN (22), OK2ABU (20), G4OGB (19), OK2SLS (17), OK4AS (14), OK1DAR (13), UT3EK (12), SP5WA (10), OK1KA (10), OK6OK (8), HA5CQZ (4)

Ve zpracovaných 51 denících bylo nalezeno celkem 1962 QSO (včetně 91 neplatných). Deníky pro kontrolu nejsou hodnoceny.

Zpět nahoru

MWC160919 - Počet deníků v jednotlivých kategoriích

KategorieDeníků
SO-40M-CW-LOW5
SO-40M-CW-QRP5
SO-40M-MIXED-LOW0
SO-40M-MIXED-QRP0
SO-40M-SSB-LOW0
SO-40M-SSB-QRP0
KategorieDeníků
SO-80M-CW-LOW15
SO-80M-CW-QRP4
SO-80M-MIXED-LOW0
SO-80M-MIXED-QRP0
SO-80M-SSB-LOW0
SO-80M-SSB-QRP0
KategorieDeníků
SO-ALL-CW-LOW20
SO-ALL-CW-QRP1
SO-ALL-MIXED-LOW0
SO-ALL-MIXED-QRP1
SO-ALL-SSB-LOW0
SO-ALL-SSB-QRP0

Počet deníků k vyhodnocení: 51
Deníky pro kontrolu: 0
Počet vyhodnocených deníků: 51
Počet opravených deníků: 1
Počet vyřazených deníků: 0

MWC160919 - Nekorektní deníky

        Opravené nebo modifikované deníky:

OK2BRQ:Čas posunutý o hodinu u jednoho QSO. Opraveno. (Opravil vyhodnocovatel.)
Věnujte prosím pozornost zpracování deníků a jeho včasnému odeslání:
  • Poučte se prosím z cizích chyb, uvedených výše.
  • I zdánlivě nepatrná chyba v deníku může značně zpomalit vyhodnocení a ohrozit jeho kvalitu.
  • Nesouhlasíte-li s provedenými opravami, informujte vyhodnocovatele.
  • Výjimečně může být deník převzat i po uzávěrce, ale převzetí pozdě zaslaného deníku je časově náročné i v případě, že je deník převzat pouze pro kontrolu.

Zpět nahoru

MWC160919 - Soapbox

 • Soapbox je určen pro vzájemnou komunikaci mezi účastníky závodu. Pro lepší vzájemné porozumění neváhejte prosím doplnit své texty v jiných jazycích alespoň krátkými anotacemi v angličtině. Děkuji.
 • Pokud možno nepoužívejte národní znaky (diakritiku); správné zobrazení je zaručeno pouze pro znaky ASCII a snad pro UTF-8 (netestováno).
 • Pokud nechcete v soapboxu zobrazit odkaz (link) na nějakou internetovou stránku nebo umístit přechod na nový řádek, vyhněte se prosím používání řídících znaků < (menší než), > (větší než) a : (dvojtečka).
 • Odkaz (link) na stránku s adresou URL umístíte do soapboxu tak, že napíšete <a href='URL'>TEXT</a>, kde URL je adresa stránky, která se má zobrazit a TEXT je libovolný text, který se zobrazí jako požadovaný odkaz (zde např. výsledky aktuálního kola MWC). Často se zde zobrazuje URL.
 • Přechod na nový řádek umístíte do soapboxu tak, že v místě, kde má text přejít na nový řádek napíšete <br>.

DL2ZA:TS 850 S - 2x 19,5m - Doppelzepp - Hühnerleitung
EU8F:73
OK1AY:TS-480SAT, LW41m
OK1KA:W3DZZ, PWR 5W
OK1MSP:Neni kazdy den posviceni - poor condx
OK1NE:FLEX-5000A, 90W, double Zepp 2x33m, GP-7DX vertical.
OK2BRQ:TS 820, ant - LW
OK4AS:FT-857 (5W) with CW filtr + 2 x 20 m dipol 4 m UP

Zpět nahoru

MWC160919 - Referenční tabulka (místo error logu)

Referenční tabulka slouží ke zobrazení platných i neplatných spojení.
Zvolte podmínky zobrazení referenční tabulky:

    

MWC160919 - Vyhodnocení deníků

Stanice v kategorii CHECKLOG nejsou uvedeny

ZnačkaQSOProcento
neplatných QSO
celkemplatnýchneplatných
DF6RI363512,78%
DK2FG3026413,33%
DL2ZA333300,00%
DL9NBJ575523,51%
EU8F313013,23%
G4OGB191900,00%
HA5CQZ54120,00%
HB9BXE565158,93%
OK1AY555411,82%
OK1DAR141317,14%
OK1DM2825310,71%
OK1DOR545311,85%
OK1FGD434300,00%
OK1FHI515011,96%
OK1FKD444400,00%
OK1FMG464512,17%
OK1HDU484712,08%
OK1IF474612,13%
OK1ITK353412,86%
OK1JVS313100,00%
OK1KA1410428,57%
OK1MSP2522312,00%
OK1NE565335,36%
OK1SKJ494812,04%
OK1UBA504912,00%
OK2ABU202000,00%
OK2BDF504736,00%
OK2BJK353412,86%
OK2BRQ312926,45%
OK2EA6659710,61%
OK2SAR494900,00%
OK2SLS171700,00%
OK2VX414100,00%
OK4AS141400,00%
OK6OK8800,00%
OM3PA656411,54%
OM3WZ413749,76%
OM5RM666511,52%
OM7AG565511,79%
OM8FF383800,00%
PA3DBS4134717,07%
SD1A575258,77%
SD6M565423,57%
SE5L363425,56%
SF3A333126,06%
SM0Y413749,76%
SP2MW474348,51%
SP4DNX484536,25%
SP5WA101000,00%
SQ9ETN2522312,00%
UT3EK1412214,29%

MWC160919 - Statistický přehled

Počet zpracovaných deníků: 51
Počet spojení (včetně neplatných): 1962, tj. průměr 38,47 spojení na deník
Nalezeno 91 neplatných QSO, tj. průměr 1,78 neplatných QSO na deník (4,64%)

MWC160919 - Konec zobrazení konečných výsledků ze dne 19/9/16

Zpět nahoru

Načteno nebo obnoveno 18/12/2017 v 22:28 UTC tj. 18/12/2017 v 23:28 českého místního času.
Web darovala OK1DMX
Počet přístupů od 10/3/2017:
© 2013-2017 OK1DMX & OK1NE