Bohdaneč, Den D


Kontakt na pořadatele závodu (OK1SKJ):   Lazně Bohdaneč, 1. dubna 2017 - Den D: "Libuše volá Londýn"

Několik fotografií, které chtějí přiblížit obsah a atmosféru akce, která proběhla dne 1. dubna 2017 v Lázních Bohdaneč.
© Foto Ivan Kohout, OK1MOW


Obr. 1 - Ráno, raníčko panna vstala...


Obr. 2 - Pan Petr Tolar v roli Jiřího Potůčka před domem, ze kterého skutečný Jiří Potůček vysílal


Obr. 3 - U klíče Václav Dušánek, OK1VD


Obr. 4 - Zleva doprava: Pan Petr Tolar v roli Jiřího Potůčka a velitel roty Nazdar pan Vilém Fencl


Obr. 5 - Ukázka vysílacího stanoviště Jiřího Potůčka


Obr. 6 - Diváci kolem Libuše, pan Petr Tolar v roli Jiřího Potůčka jako informátor


Obr. 7 - Diváků nebylo málo


Obr. 8


Obr. 9


Obr. 10


Obr. 11 - Polní kuchyně


Obr. 12


Obr. 13 - Pan Vladislav Severin v roli lékaře polní nemocnice,


Obr. 14


Obr. 15


Obr. 16


Obr. 17 - Zleva doprava: Pan Petr Tolar v roli Jiřího Potůčka a Václav Busta, OK1MWA


Obr. 18 - Ukázka vysílacího stanoviště Jiřího Potůčka


Obr. 19 - Polní kuchyně


Obr. 20 - Polní kuchyně


Obr. 21 - Polní kuchyně


Obr. 22 - Polní kuchyně


Obr. 23 - Tábor roty Nazdar


Obr. 24 - Diváků opravdu nebylo málo


Obr. 25 - Vojenská radiová ústředna (ve skutečnosti byla v Londýně). V pozadí neznámý vojín.


Obr. 26 - Neznámý vojín


Obr. 27 - Diváků nebylo málo


Obr. 28 - Diváků nebylo málo


Obr. 29 - Velitel roty Nazdar pan Vilém Fencl dává rozhovor televizi


Obr. 30 - Dobové konzervy (UK, USA)


Obr. 31 - Výborná sekaná z polní kuchyně


Obr. 32 - Originální anglická jídelní miska ("ešus") z roku 1945Načteno nebo obnoveno 23/9/2023 v 15:11UTC, tj. 23/9/2023 v '>17:11 českého místního času.
Sponzor webu a serveru: OK1THA, doménu darovala OK1DIS.
Flag Counter
Powered by Zensys
© 2013-2023 OK1DIS & OK1NE