MWC: Formát deníků

Kontakt na pořadatele závodu: OK1NE (OK5E) - ok1ne-at-seznam-dot-cz. A také pardubický kroužek FM, 145.300 kHz, většinou denně od 18:30 místního času.

Formáty deníků pro MWC

Tento návod platí od 5. ročníku MWC, tj. od 1/4/2013.
Preferované formáty deníků jsou Cabrillo verze 2 a 3. Používání formátu EDI pro KV bylo zrušeno od 1/1/2017. Používání formátu CSV bylo zrušeno od 1/1/2017.


Deníky Cabrillo

Pro MWC se pro deníky Cabrillo používají koncovky (extension) CBR nebo LOG, tedy např.: OK1XXX.CBR. Specifikace obou verzí Cabrillo (V2.0 a V3.0) jsou na http://www.cqwpx.com/cabrillo.htm#Cabrillo_File_Version_2 a http://www.kkn.net/~trey/cabrillo/.

Formát deníku Cabrillo je velice jednoduchý, počet položek, potřebných pro MWC je snížen na minimum. 

Základní struktura deníků Cabrillo obou verzí je stejná, soubor deníku se skládá ze záhlaví, které obsahuje údaje o stanici a soutěžní kategorii a ze sekce QSO, obsahující informace o jednotlivých spojeních. Záhlaví se mírně liší pro formáty Cabrillo V2.0 a V3.0, sekce QSO je u obou formátů stejná. V následujících popisech jsou uvedeny pouze nejdůležitější položky (tagy) záhlaví, které jsou nezbytné pro vyhodnocení MWC.

Pokud je pro generování deníku použit deníkový program, doporučuje se v něm nastavit vhodný contest, např. CQ WPX, který používá jako soutežní kód RST a číslo spojení. Násobiče ani duplicitní spojení není třeba označovat, výsledné skóre není třeba počítat.

Položky záhlaví deníku Cabrillo, vyhodnocované v MWC

Cabrillo V2.0:
START-OF-LOG: 2.0
CONTEST: MWC
CALLSIGN: <vlastní značka>
CATEGORY: <operator> <band> <power> <mode>
Cabrillo V3.0:

START-OF-LOG: 3.0
CONTEST: MWC
CALLSIGN: <vlastní značka>
CATEGORY-OPERATOR: <operator>
CATEGORY-BAND: <band>

CATEGORY-POWER: <power>
CATEGORY-MODE: <mode>

Hodnoty <operator> <band> <power> <mode>:

Sekce QSO

Sekce QSO: 

Za návěštím QSO: následují údaje  
<freq> <mode> <date> <time> <my call> <rst1> <ex1> <wkd call> <rst2> <ex2>

oddělené vždy alespoň jednou mezerou. 

Položka Význam
<freq> Skutečný kmitočet v kHz nebo spodní kmitočet pásma v kHz
<mode> CW nebo PH
<date> RRRR-MM-DD - např.: 2013-04-01
<time> HHMM - např. 1605 (vždy v UTC)
<my call> OK1XXX
<rst1> <ex1>  599 001 - odeslaný report a č. spojení
<wkd call>  OK1YYY
<rst2> <ex2> 599 001 - přijatý report a č. spojení

Pro lepší čitelnost pro člověka se doporučuje použít uspořádání podle níže uvedené šablony:

Doporučená šablona pro Cabrillo pro KV
                         -----------info sent--------      ----------info rcvd----------
QSO: freq  mo date       time call          rst1ex1        call          rst2ex2         t
QSO: ***** ** yyyy-mm-dd nnnn ************* nnn nnnnnnnnnn ************* nnn nnnnnnnnnnn n
QSO:  3552 CW 2002-07-28 1601 OK1AIT        599 001        OK1NE         599 001         0 000000000111111111122222222223333333333444444444455555555556666666666777777777788888888889 123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

Údaj "t" na konci řádku je číslo vysílače, v MWC se ignoruje a nemusí se uvádět.

Položky ex1 a ex2  smějí obsahovat pouze číslice 0 až 9. Nuly zleva se ignorují, při vyhodnocení se porovnává číselná hodnota. To znamená, že zápisy 2, 02, 002 a 0002 jsou z hlediska vyhodnocení rovnocenné.

Zpět nahoru

Oblíbené chyby v denících

Zpět nahoru

Načteno nebo obnoveno 17/8/2018 v 03:11 UTC tj. 17/8/2018 v 05:11 českého místního času.
Sponzor webu a serveru: OK1THA, doménu darovala OK1DMX.
Flag Counter
Powered by Zensys
© 2013-2018 OK1DMX & OK1NE