Formát deníků


Kontakt na pořadatele závodu (OK1SKJ):   


OK1WC Memorial Contest Meeting na HAM RADIO 2024,
ve Friedrichshafenu, se koná v sobotu 29.6.2024 v 10 hodin,
místnost Bodensee.Vítek OK5MM, ok5mm@post.cz

HAM RADIO 2024Formát deníků pro MWC

Doporučené deníkové programy:

Tento návod platí pro deníky MWC od 11. října 2018.


Deníky Cabrillo

Pro MWC se pro deníky Cabrillo používají koncovky (extension) TXT, CBR nebo LOG, tedy např.: OK1XXX.CBR. Specifikace obou verzí Cabrillo (V2.0 a V3.0) jsou na http://www.cqwpx.com/cabrillo.htm#Cabrillo_File_Version_2 a http://www.kkn.net/~trey/cabrillo/.

Formát deníku Cabrillo je velice jednoduchý, počet položek, potřebných pro MWC je snížen na minimum. 

Základní struktura deníků Cabrillo obou verzí je stejná, soubor deníku je textový (ASCI) soubor, který se skládá ze záhlaví, které obsahuje údaje o stanici a soutěžní kategorii a ze sekce QSO, obsahující informace o jednotlivých spojeních. Záhlaví se mírně liší pro formáty Cabrillo V2.0 a V3.0, sekce QSO je u obou formátů stejná. V následujících popisech jsou uvedeny pouze nejdůležitější položky (tagy) záhlaví, které jsou nezbytné pro vyhodnocení MWC.

Pokud je pro generování deníku použit deníkový program, doporučuje se v něm nastavit vhodný contest, např. CQ WPX, který používá jako soutežní kód RST a číslo spojení. Násobiče ani duplicitní spojení není třeba označovat, výsledné skóre není třeba počítat. Vyhodnocovací program si tyto věci zjišťuje sám a příslušné údaje z deníku ignoruje.

Položky záhlaví deníku Cabrillo, vyhodnocované v MWC

Cabrillo V2.0:
START-OF-LOG: 2.0
CONTEST: MWC
CALLSIGN: <vlastní značka>
CATEGORY: <operator> <band> <power> <mode>

Cabrillo V3.0:

START-OF-LOG: 3.0
CONTEST: MWC
CALLSIGN: <vlastní značka>
CATEGORY-OPERATOR: <operator>
CATEGORY-BAND: <band>

CATEGORY-POWER: <power>
CATEGORY-MODE: <mode>

Hodnoty <operator> <band> <power> <mode>:
 • <operator> - SINGLE-OP and CHECKLOG
 • <band> - soutěžní pásmo v metrech ve formátu 80M, 40M nebo (pro obě pásma) ALL
 • <power> - soutěžní kategorie jsou pouze QRP a LOW.
  Kategorie HIGH není pro MWC vypsána a deníky s touto kategorií platí pouze pro kontrolu.
 • <mode> - CW, PH a MIXED

Sekce QSO

 • je stejná pro obě verze Cabrillo. Každý řádek sekce QSO začíná návěštím QSO : a obsahuje údaje o jednom spojení.
 • je ukončena návěštím END-OF-LOG:, umístěným za posledním řádkem QSO . Údaje za tímto návěštím jsou ignorovány.
 • obsahuje údaje o spojeních. Na každém řádku je uvedeno jedno spojení, každý řádek začíná návěštím QSO:

Za návěštím QSO: následují údaje  
<freq> <mode> <date> <time> <my call> <rst1> <ex1> <wkd call> <rst2> <ex2>

oddělené vždy alespoň jednou mezerou. 

Položka Význam
<freq> Skutečný kmitočet v kHz nebo spodní kmitočet pásma v kHz
<mode> CW nebo PH
<date> RRRR-MM-DD - např.: 2013-04-01
<time> HHMM - např. 1605 (vždy v UTC)
<my call> OK1XXX
<rst1> <ex1>  599 001 - odeslaný report a č. spojení
<wkd call>  OK1YYY
<rst2> <ex2> 599 001 - přijatý report a č. spojení

Pro lepší čitelnost pro člověka se doporučuje použít uspořádání podle níže uvedené šablony:

Doporučená šablona pro Cabrillo pro KV
                         -----------info sent--------      ----------info rcvd----------
QSO: freq  mo date       time call          rst1ex1        call          rst2ex2         t
QSO: ***** ** yyyy-mm-dd nnnn ************* nnn nnnnnnnnnn ************* nnn nnnnnnnnnnn n
QSO:  3552 CW 2002-07-28 1601 OK1AIT        599 001        OK1NE         599 001         0 000000000111111111122222222223333333333444444444455555555556666666666777777777788888888889 123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

Údaj "t" na konci řádku je číslo vysílače, v MWC se ignoruje a nemusí se uvádět.

Položky ex1 a ex2  smějí obsahovat pouze číslice 0 až 9. Nuly zleva se ignorují, při vyhodnocení se porovnává číselná hodnota. To znamená, že zápisy 2, 02, 002 a 0002 jsou z hlediska vyhodnocení rovnocenné.

Zpět nahoru

Oblíbené chyby v denících

 • Chybějící údaj (údaje), zejména v sekci QSO.
 • Fone report místo telegrafního a naopak: Jestliže jsou v telegrafním deníku uvedeny dvoumístné reporty místo třímístných nebo naopak v SSB deníku třímístné místo dvoumístných, je takové spojení neplatné.
 • Použití nesprávných znaků v denících Cabrillo. V sekci QSO se může použít pouze 26 písmen latinské abecedy bez diakritiky, 10 číslic a znaků pomlčka, lomítko a mezera. 
 • Chybné formáty údajů (např. datum).
 • Chybný čas
Zpět nahoruNačteno nebo obnoveno 22/6/2024 v 13:41UTC, tj. 22/6/2024 v 15:41 českého místního času.
Sponzor webu a serveru: OK1THA, doménu darovala OK1DIS.

Powered by Zensys
© 2013-2024 OK1DIS & OK1NE & OK1SKJ