MWC: Výsledky kola


Kontakt na pořadatele závodu: ok1ne-at-seznam-dot-cz a ok1skj-at-gmail.com.


Vyhodnocovací software stále ještě občas funguje chybně (čtěte také Novinky):
  • Zobrazení referenční tabulky pro kola MWC20097 a další je úmyslně dočasně zablokováno.
  • Zasílání potvrzovacích e-mailů opět funguje, doufejme, že to dnes uvidíme.
  • Publikované výsledky zůstanou jako "Odhad" dokud se je nepodaří řádně ověřit.
  • Uvítáme každou informaci o chybách.
  • Na opravě se dále pilně pracuje.

Děkujeme za pochopení.

73 de OK1DIS, OK1NE a OK1SKJ
Begineval3/table_report.php

table_report.php

Výběr kola

MWC181231 - konečné výsledky ze dne 31/12/18

Aktualizováno 4/1/19 v 09:34 UTC.

Výsledky jednotlivých kategorií   |   Statistiky   |   Soapbox   |   Nekorektní deníky   |   Referenční tabulka (místo error logu)


Begineval3/prehled_logu.php

MWC181231 - Přehled zpracovaných deníků

V závorkách je uveden počet deklarovaných QSO

Řazeno podle značek:

9A7R (14), DF9YC (10), DK2FG (47), DL1DWR (28), DL1QC (21), DL2ZA (28), DL8QS (46), DM2DZM (33), G3VIP (36), HA3FMR (33), HA5MA (46), HB9BXE (41), OK1AY (37), OK1DAR (18), OK1DM (33), OK1DOR (34), OK1IBP (40), OK1KT (14), OK2BPU (1), OK2EA (26), OK2OCT (41), OK5E (29), OK5MM (48), OM3WZ (28), OM8FF (35), OM8LD (21), SD1A (33), SM9X (37), SP7N (35), UA4CBJ (18), YO4TL (24)

Řazeno podle počtu deklarovaných spojení:

OK5MM (48), DK2FG (47), DL8QS (46), HA5MA (46), OK2OCT (41), HB9BXE (41), OK1IBP (40), OK1AY (37), SM9X (37), G3VIP (36), OM8FF (35), SP7N (35), OK1DOR (34), HA3FMR (33), OK1DM (33), SD1A (33), DM2DZM (33), OK5E (29), DL2ZA (28), DL1DWR (28), OM3WZ (28), OK2EA (26), YO4TL (24), DL1QC (21), OM8LD (21), OK1DAR (18), UA4CBJ (18), 9A7R (14), OK1KT (14), DF9YC (10), OK2BPU (1)

Zpracováno 31 deníků

Endeval3/prehled_logu.php

Zpět nahoru

MWC181231 - Výsledky jednotlivých kategorií

Vyberte kategorii (všechny kategorie jsou SINGLE-OP):

40M-CW-LOW40M-CW-QRP80M-CW-LOW80M-CW-QRPALL-CW-LOWALL-CW-QRP

MWC181231 - Kategorie SO-40M-CW-LOW (počet deníků: 2)

Po-
řadí
Značka Přehled násobičů
(mezisoučty násobičů jsou ve žlutém poli vpravo)
Součet
násobičů
Bodů
(QSO)
Skóre
1
9A7R40M CW:
AB..E.G.I...MN.PQ.ST...X.. ..........
12
1212144
2
OK1KT40M CW:
A.....G.IJ..MN.P.R........ ..........
8
8864
Šablona násobičů: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789

Zpět na volbu kategorie   |   Referenční tabulka (místo error logu)

MWC181231 - Kategorie SO-40M-CW-QRP (počet deníků: 1)

Po-
řadí
Značka Přehled násobičů
(mezisoučty násobičů jsou ve žlutém poli vpravo)
Součet
násobičů
Bodů
(QSO)
Skóre
1
OK2BPU40M CW:
...................T...... ..........
1
111
Šablona násobičů: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789

Zpět na volbu kategorie   |   Referenční tabulka (místo error logu)

MWC181231 - Kategorie SO-80M-CW-LOW (počet deníků: 14)

Po-
řadí
Značka Přehled násobičů
(mezisoučty násobičů jsou ve žlutém poli vpravo)
Součet
násobičů
Bodů
(QSO)
Skóre
1
OK1IBP80M CW:
ABCDEFG..JKLMNOPQRST...XYZ ..........
21
2140840
2
OK1AY80M CW:
ABCDEFG..J.LMNOPQRST...X.Z ..........
19
1936684
3
OM8FF80M CW:
A.CDEFG..JKLMNOPQRST...XYZ ..........
20
2034680
4
SP7N80M CW:
A.CDEFG..JKLM.OPQRST...XYZ ..........
19
1933627
5
HA3FMR80M CW:
ABCDEFG..JKLMNOP.RST....YZ ..........
19
1928532
6
OK1DM80M CW:
AB.DEFG..JK.MN.P.RST...XYZ ..........
17
1730510
7
DL1DWR80M CW:
A..DEFG..JK.MN.PQRST...XYZ ..........
17
1727459
7
DL2ZA80M CW:
ABCDEFG..J..MN.P.RST...XYZ ..........
17
1727459
8
OM3WZ80M CW:
A.CDEFG..J.LMN.P.RST....YZ ..........
16
1627432
9
YO4TL80M CW:
A..DEFG..J..MNOP.RS....XYZ ..........
15
1522330
10
OM8LD80M CW:
A.C.EFG..J.LMN.P.RST....YZ ..........
15
1521315
11
OK1DAR80M CW:
A...EFG..J.LMN.P.RST....YZ ..........
14
1418252
11
DL1QC80M CW:
A..DEFG..J..MN.P.RST....YZ ..........
14
1418252
12
DF9YC80M CW:
....E.......MN.P...T...... ..........
5
5735
Šablona násobičů: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789

Zpět na volbu kategorie   |   Referenční tabulka (místo error logu)

MWC181231 - Kategorie SO-80M-CW-QRP (počet deníků: 2)

Po-
řadí
Značka Přehled násobičů
(mezisoučty násobičů jsou ve žlutém poli vpravo)
Součet
násobičů
Bodů
(QSO)
Skóre
1
DM2DZM80M CW:
AB..EFG.IJ.LMNOPQRST...XYZ ..........
19
1930570
2
OK2EA80M CW:
A.CDEFG..J..M.OP.RST...XYZ ..........
16
1626416
Šablona násobičů: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789

Zpět na volbu kategorie   |   Referenční tabulka (místo error logu)

MWC181231 - Kategorie SO-ALL-CW-LOW (počet deníků: 9)

Po-
řadí
Značka Přehled násobičů
(mezisoučty násobičů jsou ve žlutém poli vpravo)
Součet
násobičů
Bodů
(QSO)
Skóre
1
HA5MA40M CW:
80M CW:
.B..E.G......N..QRST...X.. ..........
ABCDEFG.IJ.LMNOPQRST...XYZ ..........
9
21
30431290
2
DK2FG40M CW:
80M CW:
A.......IJ..M....RS....X.. ..........
ABCDEFG..J.LMN.PQRST...XYZ ..........
7
19
26441144
3
DL8QS40M CW:
80M CW:
A...E.G.....M....R.T...X.. ..........
ABCDEFG..J.LMNOPQR.T...XYZ ..........
7
19
26421092
4
OK2OCT40M CW:
80M CW:
AB......IJ...N.P..S.U..X.. ..........
ABCDEFG..J..MN.PQRS....XYZ ..........
9
17
26401040
5
HB9BXE40M CW:
80M CW:
A...............QRS....X.. ..........
ABCDEFG..J..M.OPQRST...XYZ ..........
5
18
2338874
6
SM9X40M CW:
80M CW:
A...E.G.....M..P.RST...... ..........
A..DEFG....LMN.PQRST...XYZ ..........
8
16
2435840
7
OK1DOR40M CW:
80M CW:
AB....G.IJ.....P.......... ..........
AB.DEFG..J.LMN.PQRS....XYZ ..........
6
17
2334782
8
SD1A40M CW:
80M CW:
.B..E.G........P.R........ ..........
A.CDEFG..J.LMNOP.RST...XYZ ..........
5
18
2330690
9
UA4CBJ40M CW:
80M CW:
......G.....M....R.T...... ..........
A...EFG..J.LMN....S.....Y. ..........
4
10
1417238
Šablona násobičů: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789

Zpět na volbu kategorie   |   Referenční tabulka (místo error logu)

MWC181231 - Kategorie SO-ALL-CW-QRP (počet deníků: 1)

Po-
řadí
Značka Přehled násobičů
(mezisoučty násobičů jsou ve žlutém poli vpravo)
Součet
násobičů
Bodů
(QSO)
Skóre
1
OK5MM40M CW:
80M CW:
......G.IJ.....P.RST...X.. ..........
A.CDEFG.IJKLMNOP.RST...XYZ ..........
8
20
28451260
Šablona násobičů: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789

Zpět na volbu kategorie   |   Referenční tabulka (místo error logu)

Zpět nahoruMWC181231 - Přehled unikátních značek protistanic

V závorkách je uvedeno, kolikrát byla značka nalezena ve všech denících.

D1A (1), DF2FG (1), DF6WM (1), DK2BU (1), DL1TUC (1), DM0GTHEW (1), E77D (1), EI0YOTA (1), F5JFU (1), F5MAI (1), F6EKJ (1), F6HOY (1), F8BCU (1), HB8BXE (1), IU8GVN (1), IW4EON (1), IZ3PYE (1), LX1RFJ (2), LX1TSF (1), OK2SRJ (1), S57VI (1), SD9X (1), SM3ACQ (1), SV1AOW (1)

V přijatých denících bylo nalezeno celkem 24 značek unikátních stanic. Některé značky mohou být chybné.MWC181231 - Přehled značek protistanic (včetně unikátních), řazeno podle značek

V závorkách je uvedeno, kolikrát byla značka nalezena ve všech denících.

2E0CVN (4), 4O3RAB (5), 9A7R (9), D1A (1), DF2FG (1), DF4WX (9), DF6WM (1), DF9YC (9), DJ3XD (15), DK2BU (1), DK2FG (34), DK5XO (10), DL1DWR (21), DL1QC (17), DL1TUC (1), DL2ZA (23), DL5AYI (3), DL6AAF (6), DL8QS (35), DM0GTHEW (1), DM2DZM (24), E77D (1), EI0YOTA (1), F5JFU (1), F5MAI (1), F6EKJ (1), F6HOY (1), F8BCU (1), G3JNB (4), G3VIP (26), HA3FMR (24), HA5MA (31), HB8BXE (1), HB9BXE (30), IU8GVN (1), IW4EON (1), IZ3PYE (1), LX1RFJ (2), LX1TSF (1), OK1AY (26), OK1DAR (16), OK1DM (21), OK1DOR (25), OK1DWF (4), OK1FIG (14), OK1IBP (26), OK1ITK (7), OK1KT (9), OK1KTI (6), OK1RZ (25), OK2BPU (1), OK2EA (20), OK2NAJ (27), OK2OCT (29), OK2SRJ (1), OK2SRO (8), OK5E (22), OK5MM (36), OL100BOB (14), OM3RM (28), OM3WZ (24), OM5VS (4), OM8FF (26), OM8LD (19), S57VI (1), SD1A (25), SD9X (1), SM3ACQ (1), SM5ACQ (18), SM9X (29), SP7N (26), SV1AOW (1), UA4CBJ (16), YO4TL (20)

V přijatých denících bylo nalezeno celkem 74 různých značek na pozicích protistanic (včetně unikátních značek). Některé značky mohou být chybné.

Zpět nahoruMWC181231 - Značky stanic a platná spojení, řazeno podle značek

V závorkách je uveden počet platných spojení.

9A7R (12), DF9YC (7), DK2FG (44), DL1DWR (27), DL1QC (18), DL2ZA (27), DL8QS (42), DM2DZM (30), G3VIP (0), HA3FMR (28), HA5MA (43), HB9BXE (38), OK1AY (36), OK1DAR (18), OK1DM (30), OK1DOR (34), OK1IBP (40), OK1KT (8), OK2BPU (1), OK2EA (26), OK2OCT (40), OK5E (0), OK5MM (45), OM3WZ (27), OM8FF (34), OM8LD (21), SD1A (30), SM9X (35), SP7N (33), UA4CBJ (17), YO4TL (22)

Zpět nahoruMWC181231 - Značky stanic a platná spojení, řazeno podle počtu platných spojení

V závorkách je uveden počet platných spojení.

OK5MM (45), DK2FG (44), HA5MA (43), DL8QS (42), OK1IBP (40), OK2OCT (40), HB9BXE (38), OK1AY (36), SM9X (35), OM8FF (34), OK1DOR (34), SP7N (33), OK1DM (30), SD1A (30), DM2DZM (30), HA3FMR (28), DL2ZA (27), DL1DWR (27), OM3WZ (27), OK2EA (26), YO4TL (22), OM8LD (21), DL1QC (18), OK1DAR (18), UA4CBJ (17), 9A7R (12), OK1KT (8), DF9YC (7), OK2BPU (1), G3VIP (0), OK5E (0)

Ve zpracovaných 31 denících bylo nalezeno celkem 935 QSO (včetně 63 neplatných). Deníky pro kontrolu nejsou hodnoceny.

Zpět nahoru


Begineval3/logs_&_cats.php

t2_logs_cats.php

MWC181231 - Počet deníků v jednotlivých kategoriích

KategorieDeníků
SO-40M-CW-LOW2
SO-40M-CW-QRP1
SO-80M-CW-LOW14
SO-80M-CW-QRP2
SO-ALL-CW-LOW9
SO-ALL-CW-QRP1

Počet deníků k vyhodnocení: 31
Deníky pro kontrolu: 2 (G3VIP, OK5E)
Počet vyhodnocených deníků: 29
Počet opravených deníků: 0
Vyřazené deníky: 0

MWC181231 - Nekorektní deníky

Žádné nekorektní deníky nejsou.

Endeval3/logs_&_cats.php

Zpět nahoru


Begineval3/soapbox.php
Dump 11 $soap_qry: SELECT `CallS`, `Text` FROM `HF2_soapbox` WHERE `JobDate`='181231' ORDER BY `CallS`

  • Soapbox je určen pro vzájemnou komunikaci mezi účastníky závodu. Pro lepší vzájemné porozumění neváhejte prosím doplnit své texty v jiných jazycích alespoň krátkými anotacemi v angličtině. Děkuji.
  • Správné zobrazení je zaručeno pouze pro znakové sady ASCII a UTF-8 (ověřeno). Nepoužívejte národní znaky (diakritiku), pokud si nejste jisti, že váš editor generuje znaky UTF8.
  • Pokud nechcete v soapboxu zobrazit odkaz (link) na nějakou internetovou stránku nebo umístit přechod na nový řádek, vyhněte se prosím používání řídících znaků < (menší než), > (větší než) a : (dvojtečka).
  • Odkaz (link) na stránku s adresou URL umístíte do soapboxu tak, že napíšete <a href='URL'>TEXT</a>, kde URL je adresa stránky, která se má zobrazit a TEXT je libovolný text, který se zobrazí jako požadovaný odkaz (zde např. výsledky aktuálního kola MWC). Často se zde zobrazuje URL.
  • Přechod na nový řádek umístíte do soapboxu tak, že v místě, kde má text přejít na nový řádek napíšete <br>.

DK2FG:Thanks for all connections last year. I wish all participants health and much success for the coming year. Special thanks goes to Julda for working with the contest software. 73 Peter
DL1DWR:short Contest before silvester Party -but Results send in New Year
DL2ZA:TS 850 S - 2x 19,5m - Doppelzepp - Huehnerleitung
G3VIP:K3 - Homebrew Logger - 100W - 40m e/f inv vee @ 9m - Not many 599 sigs, most 569 - 339, hard copy. HNY to all.
OK1AY:TS-480SAT,LW41m
OK1DM:HNY Ota
OK5MM:Flex 5000, Pout = 100 W, Extended Zepp Antenna
SD1A:I managed to participate in all of this years MWC except for one round. Thank you everyone for all the QSO. HNY es CU in 2019! 73 de Eric
SM9X:Nice to hear from you all. New year is coming and I hope to catch you next year too. Weather windy and +3C. /73's Jaan
Endeval3/soapbox.php

Zpět nahoru

Endeval3/table_report.php

MWC181231 - Referenční tabulka (místo error logu)

Referenční tabulka slouží ke zobrazení platných i neplatných spojení.
Zvolte podmínky zobrazení referenční tabulky:


Begineval3/table_out_control.php
    
Endeval3/table_out_control.php


Begineval3/chybovost_deniku.php

MWC181231 - Vyhodnocení deníků

Stanice v kategorii CHECKLOG jsou uvedeny

ZnačkaQSOProcento
neplatných QSO
celkemplatnýchneplatných
9A7R1412214,29%
DF9YC107330,00%
DK2FG474436,38%
DL1DWR282713,57%
DL1QC2118314,29%
DL2ZA282713,57%
DL8QS464248,70%
DM2DZM333039,09%
G3VIP3631513,89%
HA3FMR3328515,15%
HA5MA464336,52%
HB9BXE413837,32%
OK1AY373612,70%
OK1DAR181800,00%
OK1DM333039,09%
OK1DOR343400,00%
OK1IBP404000,00%
OK1KT148642,86%
OK2BPU1100,00%
OK2EA262600,00%
OK2OCT414012,44%
OK5E292813,45%
OK5MM484536,25%
OM3WZ282713,57%
OM8FF353412,86%
OM8LD212100,00%
SD1A333039,09%
SM9X373525,41%
SP7N353325,71%
UA4CBJ181715,56%
YO4TL242228,33%

MWC181231 - Statistický přehled

Počet zpracovaných deníků: 31
Počet spojení (včetně neplatných): 935, tj. průměr 30,16 spojení na deník
Nalezeno 63 neplatných QSO, tj. průměr 2,03 neplatných QSO na deník (6,74%)
Endeval3/chybovost_deniku.php

MWC181231 - Konec zobrazení konečných výsledků ze dne 31/12/18

Zpět nahoru

Endeval3/a_eval3.phpNačteno nebo obnoveno 25/9/2020 v 22:24 UTC tj. 26/9/2020 v 00:24 českého místního času.
Sponzor webu a serveru: OK1THA, doménu darovala OK1DIS.
Flag Counter
Powered by Zensys
© 2013-2020 OK1DIS & OK1NE