KV log (upload)


Kontakt na pořadatele závodu (OK1SKJ):   Odeslání (upload) deníku z kola

Odesílejte pouze deníky z aktivního kola, neposílejte starší deníky, budou vyřazeny bez upozornění.
Zpracovat lze pouze deníky ve formátu Cabrillo.

Tento formulář funguje ve všech aktuálních verzích standardních webových prohlížečů jako Opera 12.15, Chrome 26.0.1410.64, IE 8, Firefox 20.0.1. apod. Pro nižší nebo zastaralé verze prohlížečů (jako třeba IE7 a nižší) není jeho funkce zaručena.

Formulář pro upload deníku ve formátu Cabrillo
Potvrďte, že nejste robot:
Ověřovací otázka: 6 a k tomu 14 je kolik?
Chceme komunikovat pouze s lidmi. ? 
Vaše volací značka:
Značku zde zadejte tak, jak ji máte uvedenou v koncesi, bez doplňků typu /P nebo /QRP a případně i bez prefixu, použitého při vysílání z jiné země. To znamená, že např. stanice DL/OK1NE/P uvede pouze OK1NE. Jestliže jste použili vaši contestovou značku (jako třeba OK5E), zadejte tuto značku a ne vaši "normální" značku.
Vaše e-mailová adresa:  ? 
Na tuto Vámi zadanou adresu bude odesláno potvrzení o přijetí deníku a kontrolní číslo (password) pro případnou opravu deníku.
Chcete přepsat váš dříve odeslaný deník?
Zadejte prosím své kontrolní číslo:
Pro první zadání deníku z aktuálního kola se kontrolní číslo (heslo) nevyplňuje.
Již nahraný deník můžete nahradit jiným, opraveným, doplněným a pod. Aby to nemohl udělat někdo neoprávněný, bylo Vám zasláno e-mailem kontrolní číslo (heslo). Pokud tedy chcete změnit už dříve odeslaný soubor, vyplňte prosím kontrolní číslo (heslo). Po nahrání opraveného deníku dostanete e-mailem potvrzení o jeho přijetí a nové kontrolní číslo (heslo).
 ? 
Aktuální kolo závodu:20.5.2024
Zvolte svůj Cabrillo deník (CBR, LOG nebo TXT): Klepnutím na toto tlačítko otevřete dialogové okno 'Nahrát soubor'. V tomto okně vyberete soubor deníku, který chcete odeslat, klepnete na něj a pak klepnete na tlačítko 'Otevřít' (pravý dolní roh dialogového okna 'Nahrát soubor'). Tím se dialogové okno uzavře a adresa souboru se zapíše do okénka 'Soubor deníku'.  ? 
Zkontrolujte pečlivě, co jste výše zadali. Oblíbené chyby jsou chybná značka, chybná e-mailová adresa a soubor z jiného závodu nebo ze starého kola MWC.
Po odeslání deníku si prosím přečtěte CELÝ TEXT, který se objeví na obrazovce. Pokud byly v deníku nalezeny chyby, opravte je a deník odešlete znovu.
Jinak by váš deník mohl být při dalším zpracování odmítnut.
Po nahrání souboru dostanete potvrzení na Vámi zadanou e-mailovou adresu. V e-mailu také najdete kontrolní číslo, potřebné pro případnou změnu (opravu) již odeslaného souboru. Posléze na tutéž adresu bude zaslána informace o vydání předběžných výsledků kola.


Načteno nebo obnoveno 22/5/2024 v 09:03UTC, tj. 22/5/2024 v 11:03 českého místního času.
Sponzor webu a serveru: OK1THA, doménu darovala OK1DIS.

Powered by Zensys
© 2013-2024 OK1DIS & OK1NE & OK1SKJ